Lean management – na czym polega?

Lean management – czyli tzw. szczupłe zarządzanie. Koncepcja ta rozwinęła się na podstawie technik, które zastosowano po raz pierwszy zaraz po II Wojnie Światowej w sektorze Toyoty w Japonii. Istotą systemu nie jest li tylko eliminacja marnotrawstw, czy redukcja kosztów produktu, który firma zamierza „wrzucić” na rynek. Lean management powstał od 1950 roku i całkowicie opiera się na dostarczaniu potencjalnym klientom towarów, oraz usług dokładnie takich, jakich potrzebują.

Także pracownicy danego zakładu pracy są zachęcani do eliminacji ewentualnych marnotrawstw, a kadra zarządzająca powinna ich traktować z szacunkiem na jaki zasługują. Zakład pracy w którym działa system lean management, wymaga od swych pracowników ciągłej obserwacji swojej pracy, aby określać co można jeszcze zrobić z produkowanymi przedmiotami, aby jeszcze bardziej spełniać wymogi klientów.

W biurach lean management pokazuje, że pracownicy którzy są zatrudnieni na etacie, mają ciągle obserwować swoje własne zachowanie i ewentualną, oferowaną pomoc klientom. Jest to niezbędne. Aby klient chciał wrócić do danego biura, musi czuć się doceniony, oraz należy okazać mu odpowiednie zainteresowanie jego sprawą.

Dlaczego akurat lean?

Lean management to forma zarządzania firmą, ludźmi, oraz samym kierownictwem, przy wykorzystaniu narzędzi minimalistycznych, służących do jeszcze bardziej efektywnego wykorzystania materiałów do produkcji danego przedmiotu. Brak marnotrawstwa przedkłada się na większe oszczędności materiałowe, a co za tym idzie sama firma osiąga większe zyski. Niejako przy okazji, odbiorca końcowy – czyli klient – powinien być bardziej zadowolony z zakupu (lub też z wykonanej usługi), niż do tej pory.

Kupując np. płaszcz, powinien on być wykonany ze szczególną dbałością o szczegóły, oraz dbałością o jego trwałość. Do uszycia takiego płaszcza ( w systemie lean management), należy używać jak najlepszych materiałów (włącznie z materiałami wewnętrznymi – jak np. nici), jednocześnie pozostając przy „starej” cenie finalnej. Oczywiście, w takim płaszczu klient znacznie dłużej pochodzi i nie kupi szybko nowego. Jednak jego zadowolenie jest sprawą nadrzędną, ponieważ w/w klient może wrócić do zakładu produkcyjnego (sklepu), aby kupić inną rzecz. Może także chwalić się zakupem przed znajomymi, czy rodziną i tym samym zachęcać ich do skorzystania z usług takiego sklepu.

Pracownicy zakładów w którym istnieje i działa systemlean management.

Pomimo tego, że sami pracownicy każdego zakładu produkcyjnego (usługowego) są jego motorem napędowym, są także tylko ludźmi. Mogą się mylić, popełniać błędy, chorować (z powodu samej pracy – choroby zawodowe) itp. W gestii kierownictwa leży takie zarządzanie ludźmi, aby pracownik czuł się potrzebny, aby był szanowany, a w razie jakiejś choroby nie był „izolowany” przez kadrę nadrzędną. Szeregowy pracownik – ewidentny trybik w głównej maszynie napędowej firmy. Aby kierownik miał wypłatę, to na nią musi zarobić pracownik szeregowy. Dlatego należy mu się szacunek.

Dziękujemy firmie http://szafygarazowesolar.pl za pomoc w opracowaniu artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com