Kursy BHP Warszawa – szkolenia dla pracowników i pracodawców

Każdy zakład pracy powinien być miejscem bezpiecznym. Aby tak było pracownicy i pracodawca muszą odpowiedzialnie podchodzić do swoich obowiązków. Jednym z takich obowiązków pracodawcy jest  zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń w zakresie bhp.

Szkolenia BHP – jak wyglądają?

Obowiązkiem pracodawcy przed dopuszczeniem pracownika do pracy jest jego przeszkolenie w zakresie BHP oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Wyjątkiem są osoby, które pracowały na takim samym stanowisku bezpośrednio przed podpisaniem umowy z obecnym zakładem pracy. Poprzez szkolenie BHP pracodawca zapewnia pracownikowi znajomość zagrożeń środowiska pracy oraz wiedzę na temat przepisów i zasad BHP, jak również umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny. Szkoleniom podlegają wszyscy zatrudnieni bez względu na rodzaj wykonywanej pracy. Szkolenie wstępne, czyli takie, które przechodzi się przed rozpoczęciem pracy, dzieli się na dwa etapy: instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. Podczas szkolenia ogólnego następuje zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy. Szkolenie stanowiskowe to  rozmowę wstępną z instruktorem, pokaz i objaśnienie przez instruktora wszystkich czynności, jakie ma wykonywać pracownik  następnie samodzielne wykonywanie wyznaczonych zadań i początkowo praca pod nadzorem. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i stanowiskowego powinno być potwierdzone przez niego na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Bez względu na harmonogram i długość szkolenia  liczone są one jako godziny robocze pracownika.

Tanie szkolenia BHP w Warszawie – to możliwe z EHS Consulting

W firmie EHS Consulting wyznajemy zasadę, że kursy i szkolenia BHP muszą być najwyższej jakości. Oferujemy pełen zakres usług BHP Warszawa. Poprowadzimy szkolenia wstępne i okresowe zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, koncentrując uwagę na poszczególne tematy uzależnione od stanowisk pracy, a także rodzaju prowadzonej działalności. Oferujemy m.in. szkolenia okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, służby BHP, stanowisk robotniczych, administracyjno- biurowych, inżynieryjno- technicznych. Do naszych obowiązków podchodzimy rzetelnie i profesjonalnie. Bierzemy pod uwagę, że każda firma posiada pewien tryb funkcjonowania, dlatego jesteśmy elastyczni w  kwestii terminów i staramy się, aby szkolenia przeprowadzone były płynnie i nie destabilizowały pracy zakładu. Istnieje możliwość odbycia szkolenia BHP okresowego w formie online. Szkolenia BHP Warszawa – jedynie z EHS Consulting!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com