Kto powinien rozliczyć PIT 37?

Rozliczenia z Urzędem Skarbowym nierzadko budzą wiele wątpliwości. Wraz z początkiem nowego roku wraca temat wypełniania deklaracji podatkowych, powszechnie znanych pod nazwą PIT. Formularze posiadają swoją specyfikację i zgodnie z nią powinny być składane przez konkretne osoby fizyczne lub podmioty prawne. Kto powinien pamiętać o złożeniu deklaracji o symbolu PIT 37?

PIT 37 – kto powinien go złożyć?

PIT 37 jest jednym z najpopularniejszych typów formularzy podatkowych składanych rokrocznie do Urzędu Skarbowego. Obowiązek uzupełnienia deklaracji spoczywa na wszystkich, którzy swój dochód w danym roku opierali na przychodach z tytułu:

  • wynagrodzenia ze stosunku pracy i ze stosunku służbowego,
  • wynagrodzenia ze stosunku praw autorskich,
  • wynagrodzenie z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
  • rent oraz stypendiów,
  • działalności wykonywanych osobiście,
  • świadczeń przedemerytalnych, emerytur czy zasiłków.

Znaczna część będzie dotyczyła zatem wszystkich tych, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło). Tym samym podatnik powinien wykazać wszystkie przychody, które osiągnął z tytułu świadczenia pracy. Warto dodać, że w tym przypadku to pracodawca comiesięcznie potrąca stosowne zaliczki na podatek dochodowy. Oznacza to, że osiągając dochód tylko z jednego źródła i przy założeniu, że wszelkie rozliczenia były przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi wymogami, podatnik najpewniej nie będzie musiał ponosić dodatkowych kosztów z tytułu niezapłaconej części podatku.

PIT 37 – jak go złożyć?

Przede wszystkim do rozliczenia PIT 37 niezbędny będzie dokument otrzymany od pracodawcy, który oznaczony jest symbolem PIT 11. To właśnie w nim znajdą się wszelkie informacje, będące podstawą do złożenia wymaganej deklaracji. W przypadku posiadania kilku źródeł dochodu konieczne będzie zsumowanie poszczególnych pozycji, tak by wykazać całość zarobków, w ujęciu wszystkich pracodawców, z którymi dany płatnik współpracował.

Złożenie deklaracji PIT 37, tak jak i pozostałych dokumentów do Urzędu Skarbowego, może odbywać się osobiście, drogą korespondencyjną lub przez Internet. Ostatnia z prezentowanych możliwości wydaje się być najwygodniejszą. W Sieci nie brakuje przykładów jak prawidłowo rozliczyć miniony rok podatkowy, tak by poprawnie uzupełnić deklarację. Wystarczy postępować krok po kroku, by finalnie uzyskać pożądany efekt. Warto również zaznaczyć, że złożenie deklaracji PIT w formie elektronicznej znacząco przyspiesza proces zwrotu należności wynikających z tytułu nadpłaconego podatku.

Termin złożenia PIT 37

Wszyscy podatnicy zobowiązani do złożenia deklaracji PIT 37 za 2021 rok muszą zrobić to maksymalnie do 2 maja 2022 roku. Jest to termin nieprzekraczalny, dlatego należy o to zadbać. Warto również dodać, że niezwłoczne złożenie deklaracji będzie skutkowało szybszym rozliczeniem z Urzędem Skarbowym i ewentualnym wypłaceniem różnicy na konto bankowe. Nie warto zatem czekać do ostatniej chwili i złożyć dokument tak szybko, jak tylko to możliwe.

Polecamy:
Dobrze dobrany program TMS – spedycja na najwyższym poziomie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com