Kto powinien i do kiedy złożyć PIT 38

Początek roku to okres, w czasie którego podatnicy składają swoje zeznania podatkowe. Każdy podatnik, który osiągnął dochód w poprzednim roku, musi w określonym terminie złożyć deklaracje PIT w swoim urzędzie skarbowym. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych dokładnie definiuje, kto powinien złożyć swoje zeznanie oraz jak wysoką daninę musi zapłacić fiskusowi. Między innymi podatkiem dochodowym objęte są osoby, które uzyskały w danym roku podatkowym przychody od kapitału.

Kto musi składać PIT-38

Inwestorzy prywatni, którzy osiągnęli zyski z kapitałów pieniężnych, muszą w odpowiednim terminie rozliczyć się z nich w urzędzie skarbowym. Przychody kapitałowe, o których mowa to na przykład odsetki od depozytów złożonych w bankach, odsetki od lokat, kont oszczędnościowych, to także zyski, które pochodzą z obrotu papierami wartościowymi, jak też zyski z dywidend.

Jednak nie wszystkie przychody kapitałowe podlegają rozliczeniu w formularzu PIT. Na przykład zyski z lokat oszczędnościowych, kont oszczędnościowych, czy otwartych funduszy inwestycyjnych nie muszą być wykazywane w PIT-ach. Tego typu przychody rozliczane są przez banki, czy też instytucje zarządzające wymienionymi instrumentami. Te instytucje opłacają należny państwu podatek od dochodu. Dzięki temu podatnik nie musi się tym zajmować.

Są jednak zyski, które podatnik musi udokumentować samodzielnie. Są to przede wszystkim:

  • przychody osiągnięte w wyniku zbycia papierów wartościowych własnych, bądź pożyczonych;
  • przychody związane z pochodnymi instrumentami finansowymi oraz z realizacją praw z nich wynikających;
  • przychody z tytułu objęcia udziałów/akcji w spółkach lub wkładów w spółdzielniach w zamian za niepieniężny wkład w postaci innej niż przedsiębiorstwo albo jego część;
  • przychody kapitałowe osiągnięte poza granicą Polski.

Każdy przychód kapitałowy, który osiągnie podatnik, musi zostać ujęty w formularzu PIT-38 składanym za poprzedni rok podatkowy. W przypadku osiągnięcia przez kogoś zysków z kapitału za granicą, podatnik musi uzupełnić dodatkowy załącznik do formularza PIT-38. Załącznik ten nosi nazwę PIT/ZG i dotyczy dochodów od kapitału, które zostały osiągnięte poza granicą kraju, jeżeli nie są zwolnione z podatku.

Informacja PIT-8C

Wypełnienie druku PIT-38 najczęściej dokonywane jest na podstawie tak zwanej informacji PIT-8C. Jeżeli ktoś osiągną przychody kapitałowe grając na giełdzie, prawdopodobnie posiada swoje konto maklerskie. To właśnie biuro maklerskie ma obowiązek wysłać osobom, które korzystają z jego usług informację PIT-8C. W dokumencie tym znajdują się informacje na temat pozyskanych przez właściciela konta maklerskiego przychodów oraz kosztów za rok poprzedni. Kosztami w przypadku zysku od kapitału mogą być między innymi: koszty posiadania rachunku maklerskiego, czy prowizje od sprzedaży i kupna papierów wartościowych.

Nowa, prosta metoda złożenia zeznania PIT-38

Od tego roku podatnicy, którzy rozliczają się na drukach PIT-37 oraz PIT-38, mogą tego dokonać w wyjątkowo prosty sposób. Już od jakiegoś czasu można składać swój PIT online, jednak do tej pory każdy go musiał wypełniać samodzielnie. Aktualnie wymienione wyżej formularze są uzupełniane przez urzędników. Każdy podatnik może wejść na stronę Twój e-PIT, na której znajdzie wypełnione PIT-y. Po weryfikacji ich poprawności i ewentualnym wprowadzenie korekt, można taki PIT wysłać. Jest to spore ułatwienie dla każdego. Warto zainteresować się taką możliwością.

Do kiedy złożyć PIT-38

Formularz PIT-38 musi zostać złożony do dnia 30 kwietnia. Jest to ostateczny termin, którego przekroczenie wiązać się może z nałożeniem na podatnika kar finansowych. Dlatego warto dopilnować terminu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com