Kredyt dla małej firmy – jakich zabezpieczeń może żądać bank?

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z licznymi wyzwaniami. Najczęściej są to działania nastawione na utrzymanie się na rynku oraz rozwój, mający na celu jak największe zyski. Aby to osiągnąć, trzeba rzecz jasna posiadać pieniądze, które pozwolą na odpowiednie inwestycje. Rozwiązaniem może być kredyt dla firm – tylko jak go pozyskać? Jakich zabezpieczeń może zażądać od ciebie bank?

Jak wybrać kredyt dla małej firmy?

Masz małą firmę i niewielkie dochody? Chcąc więc rozwinąć skrzydła, zainwestować w rozwój i zwiększyć zyski, musisz sięgnąć po niezbędne do tego fundusze. Kredyt wydaje się być tutaj rzeczą oczywistą, tylko jak znaleźć ten odpowiedni i najbardziej korzystny? Małe firmy mają także pod tym względem trochę trudniej, a banki bywają bardziej skrupulatne przy podejmowaniu decyzji.

Warto przede wszystkim zapoznać się z ofertami banków, żeby wiedzieć jaki masz wybór. Dla pewności kredyty dla firm porównaj na hotmoney.pl, aby zorientować się, który z nich będzie najbardziej korzystny. W przypadku małych firm, mamy zazwyczaj do wyboru dwie możliwości: kredyt obrotowy oraz kredyt inwestycyjny. To, na który z nich się zdecydujemy, będzie uzależnione od potrzeb firmy i wymagań banku.

Jakie są zabezpieczenia kredytów dla firm?

Otrzymanie kredytu na firmę jest dużym obciążeniem dla przedsiębiorcy, który ten kredyt musi spłacać. Nie licząc sprawdzenia zdolności kredytowej, bank może zażądać od ciebie także zabezpieczenia kredytu, które ma być gwarancją bezpieczeństwa w razie sytuacji, gdy firma popadnie w kłopoty i stanie się niewypłacalna. Dzięki temu możliwe będzie odzyskanie przynajmniej części zobowiązania należnego na rzecz banku. Wyróżnia się tutaj dwa typy zabezpieczeń: osobiste oraz rzeczowe. Czym się wyróżniają? Co się do nich zalicza?

Czym jest zabezpieczenie osobiste kredytu firmowego?

W przypadku zabezpieczenia osobistego założenie jest proste – w razie kłopotów ze spłatą, odpowiedzialność za należne zobowiązanie spada na konkretną osobę, która tego zabezpieczenia udziela. Najczęściej jest to sam kredytobiorca (np. właściciel firmy), ale możliwe jest wzięcie tej odpowiedzialności na większą liczbę osób. Tak powstaje zobowiązanie, według którego odpowiada się za spłatę kredytu w zamian za cały swój majątek. Ten typ zabezpieczenia najczęściej wymagany jest od banku względem nowych firm i zalicza się do niego:

 • gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa;
 • weksel in blanko, poręczenie wekslowe lub oświadczenie o poddaniu się egzekucji z art. 777 k.c.;
 • poręczenie zgodne z kodeksem cywilnym;
 • przystąpienie do długu kredytowego;
 • pełnomocnictwo związane z dysponowaniem środkami własnymi firmy.

Czym jest zabezpieczenie rzeczowe kredytu firmowego?

Zabezpieczenie rzeczowe, zwane też majątkowym, jest bardziej ograniczone, ponieważ dotyczy tylko niektórych składników majątkowych osoby ubezpieczającej, czyli kredytobiorcy. I tutaj jednak liczy się zarówno majątek ubezpieczającego, jak i osób pozostałych, tak osobisty, jak i firmowy. Wymienia się tutaj:

 • blokadę środków pieniężnych na rachunku bankowym, dotyczy określonej w umowie kwoty do zablokowania w razie problemów ze spłatą;
 • pełnomocnictwo na rachunku bankowym, dzięki czemu w razie kłopotów bank sam może potrącić z rachunku ratę kredytu;
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie, to jest uzyskanie przez bank prawa do przywłaszczenia majątku ruchomego firmy (maszyn, sprzętów itp.);
 • kaucję, będącą wyodrębnioną częścią środków na rachunku, która staje się własnością banku;
 • zastaw rzeczy posiadanych przez ubezpieczającego i mogą to być rzeczy ruchome (maszyny, produkty, sprzęt) i prawa zbywalne (akcje, patenty, znaki towarowe);
 • hipotekę na nieruchomości, która obciąża dłużnika i daje możliwość dochodzenia swoich praw wierzycielowi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com