Kontrola wyrobów budowlanych

Materiały budowlane wytwarzane na terenie Unii Europejskiej podlegają ścisłej kontroli zgodnie z prawem europejskim. Od kilku lat istnieją jednolite przepisy CRP, dzięki którym ułatwiony jest  przepływ wyrobów budowlanych w Europie. Efektem działania tego rozporządzenia jest też skrócenie czasu oczekiwania na wprowadzenie nowego produktu na rynek.

Czego dotyczy CRP305/2011 ?

Dokument ten ściśle określa definicję wyrobu budowlanego, właściwości użytkowe wyrobu budowlanego i innych pojęć. Tak, aby wszystkie zapisy były łatwe w interpretacji i jednoznaczne. Rozporządzenie CRP zawiera też regulacje dotyczące sposobu przeprowadzania badań deklarowanych właściwości użytkowych wyrobów i sposobu oceny zgodności wyrobów budowlanych. Te przepisy określają również warunki wprowadzenia do obrotu, udostępniania na rynku unijnym, a także zasady oznakowania CE na produktach. Dodatkowo wprowadzają obowiązek wystawiania deklaracji właściwości użytkowych, które zastępują deklaracje zgodności. W porównaniu z poprzednimi przepisami zmieniono też wymagania dotyczące szkodliwego wpływu na środowisko. W chwili obecnej rozporządzenie zawiera zaostrzone regulacje z założeniami zrównoważonego budownictwa.

Zakładowa kontrola produkcji

Nowe rozporządzenie jest też ważne w aspekcie przeprowadzania kontroli w zakładach produkujących materiały budowlane. Osoby zajmujące się zakładową kontrolą produkcji muszą doskonale znać CRP 305/2011, a także podstawowe normy dotyczące wyrobów budowlanych. Pełnomocnik ds ZKP musi też potrafić tworzyć dokumentację systemową, a także znać podstawy audytowania. Dobre przygotowanie do przeprowadzania zakładowej kontroli produkcji zapewnia udział w specjalnym szkoleniu.  (https://szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/budownictwo/pelnomocnik-ds-zakladowej-kontroli-produkcji/). Na takim kursie uczestnik poznaje podstawy teoretyczne, a także ma szanse przećwiczyć najważniejsze zadania w praktyce oraz przedyskutować problematyczne przypadki z doświadczonymi specjalistami z branży.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com