Komfort cieplny w środowisku biurowym – podstawowe informacje

Dzisiaj na temat optymalnej temperatury pracy biurowej i tego, co można zrobić, aby poprawić sytuację. Komfort cieplny w środowisku biurowym może stać się problemem dla wielu pracodawców. Pytania, którymi należy się zająć, to jakie może być ryzyko i jakie działania należy podjąć, aby kontrolować wszelkie niedopuszczalne ryzyko.

Definiowanie komfortu cieplnego

Komfort cieplny nie jest związany tylko z samą temperaturą powietrza. Uwzględnia on szereg innych czynników środowiskowych i osobistych, w tym:

  • temperaturę promieniowania
  • prędkość powietrza
  • wilgotność
  • izolację odzieży
  • ciepło metaboliczne

Czynniki te składają się na tak zwane ludzkie środowisko termalne. Komfort cieplny jest faktycznie zdefiniowany jako ten stan umysłu, który wyraża zadowolenie ze środowiska termicznego”. Odwrotnie, dyskomfort termiczny występuje wtedy, gdy ludzie zaczynają odczuwać dyskomfort, tj. jest im za ciepło bądź zbyt zimno. Warto zwrócić uwagę uwagę, że dla większości ludzi w naszym kraju dopuszczalna strefa komfortu cieplnego leży w przybliżeniu między 13 ° C a 30 ° C – a jeśli chodzi o pracę biurową to około 22.

Większość osób nie odczuwa objawów medycznych z powodu dyskomfortu termicznego, poza drażliwością i zmęczeniem. Jednak w pewnych okolicznościach narażenie na nadmierne ciepło może prowadzić do cięższych warunków, takich jak udar cieplny i odwodnienie.

Oprócz wpływu na zdrowie pracowników, wysokie temperatury w pomieszczeniach pracy mogą zmniejszyć morale pracowników i produktywność, a także zwiększyć absencję i pomyłki.

Ocena ryzyka

Chodzi o prostą listę kontrolną pomocną dla oceny potencjalnych skutków zmian klimatycznych pod wieloma kategoriami: logistyka, finanse, rynki, procesy, ludzie, lokale i konsekwencje dla zarządzania.

Tutaj warto zwrócić uwagę, że typowymi zagrożeniami dla ludzi będą zagrożenia dla zdrowia wynikające z nadmiernych problemów temperaturowych i oddechowych oraz możliwa zwiększona absencja. Należy również zauważyć, że dostosowanie istniejących budynków może być trudne, aby wystarczająco tolerować nowe warunki klimatyczne, choć są rozwiązania które sobie świetnie z z tym radzą jak Grzejniki Termoplaza.

Ocena ryzyka związanego z oddziaływaniem może być trudna, ale mogą w tym pomóc wskazane przez specjalistów wytyczne. Proponują następujące podejście:

  • Zidentyfikuj problemy i cele, tj. W jaki sposób możemy w biurze utrzymać komfort cieplny?
  • Ustanów kryteria podejmowania decyzji i cele wydajności dla dyskomfortu cieplnego i stresu cieplnego.
  • Oceń ryzyko za pomocą kryteriów jakościowych i ilościowych.
  • Zidentyfikuj i oceń opcje adaptacji, aby zapewnić grzanie w pomieszczeniach, które są rozsądne i opłacalne.
  • Wdrożenie i monitorowanie skuteczności dostosowań.

Nie ma ustalonych sposobów określania, czy komfort cieplny jest lub będzie problemem. Według danych wskaźnikiem może być, jeśli 10-15% pracowników skarży się na dyskomfort.

Kluczem do tego procesu jest ustalenie, co będzie uważane za akceptowalną temperaturę, której nie należy przekraczać w danym okresie, czy to w liczbie godzin czy w procentach roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com