Kodeksy postępowania dla dostawców

Obecnie niemal każde przedsiębiorstwo posiada kodeks postępowania dla partnerów biznesowych. Firmy wymagają od dostawców czy podwykonawców przestrzegania zasad kodeksu etycznego.

Często jest to warunek rozpoczęcia współpracy, a złamanie kodeksu może wiązać się z jej zakończeniem. Oczywiście wiele zależy od polityki działania danego przedsiębiorstwa. Niektóre firmy nie stosują surowych tak konsekwencji w stosunku do dostawców. Wręcz przeciwnie, starają się pomóc dostawcy w podniesieniu standardów i dostosować się do wymaganych zasad.

Kodeks postępowania przedsiębiorstwa zawiera przede wszystkim wytyczne w takich obszarach jak: warunki zatrudnienia – praca dzieci, godziny pracy i wynagrodzenia, dyskryminacja, praca ponad siły, szacunek do wartości kulturowych, praktyki dyscyplinujące – ochrona środowiska, wymogi prawne czy odpowiedzialne zarządzanie.

Ma on na celu ujednolicić standardy postępowania dostawców, wskazywać dobre praktyki postępowania, podnosić jakość dostarczanych produktów oraz usług, zmniejszać prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka etycznego, społecznego i środowiskowego, związanych z działalnością biznesową.

Przedsiębiorstwa wymagają przestrzegania zasad kodeksu, bowiem są świadome jakie szkody mogą wyrządzić nieuczciwe praktyki dostawców. Jeśli jedna firma w łańcuchu dostaw łamie prawa pracowników, to może to zaszkodzić reputacji pozostałych firm i doprowadzić je do utraty przychodów.

Zanim podejmiesz współpracę, zleć audyt SMETA

Przedsiębiorstwa mogą również w pewien sposób się zabezpieczyć. Dlatego zanim zdecydują się podpisać umowę z wybranym dostawcą mogą zlecić przeprowadzenie u niego audytu SMETA. Więcej na jego temat dowiesz się na stronie Bureau Veritas. SMETA, czyli Sedex Members Ethical Trade Audyt jest procedurą audytu, który służy do kontroli i badania aspektów etycznych w łańcuchu dostaw. Weryfikowane są takie zagadnienia jak: prawa człowieka, warunki pracy, środowisko, zapobieganie korupcji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com