Kiedy świadectwa efektywności energetycznej są obowiązkowe? O czym należy pamiętać?

Świadectwa efektywności energetycznej, potocznie określane jako białe certyfikaty, to stosowany od kilku lat mechanizm, którego głównym celem jest zachęcenie oraz wymuszenie na przedsiębiorcach postaw o charakterze prooszczędnościowym. Ustawa o efektywności energetycznej wskazuje, że jedynym podmiotem uprawnionym do wydawania świadectw efektywności energetycznej oraz do ich umarzania jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Jednocześnie prawa majątkowe wynikające ze świadectw, stanowiąc towar giełdowy, mogą być zbywalne – dlatego można nimi handlować na Towarowej Giełdzie Energii. Oto wszechstronny poradnik na temat białych certyfikatów.

Świadectwo efektywności energetycznej – jakie korzyści się z nim wiążą?

Uzyskanie świadectwa efektywności energetycznej wiąże się z uzyskaniem sporej liczby korzyści przez jego posiadacza. System białych certyfikatów ma na celu przede wszystkim zwiększenie oszczędności energii wykorzystywanej na potrzeby własne. Ponadto, dzięki niemu znacząco zwiększona jest oszczędność energii wśród odbiorców końcowych, co w konsekwencji przekłada się na o wiele mniejsze potencjalne straty energii elektrycznej, gazu ziemnego bądź ciepła w dystrybucji i przesyle. Dla wszystkich powyższych kategorii minimum raz w roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) organizuje przetargi, których celem jest wybór najlepszych przedsięwzięć sprzyjających poprawie efektywności energetycznej oraz za które można uzyskać świadectwo efektywności energetycznej.

Kto musi obowiązkowo posiadać certyfikat efektywności energetycznej?

Ustawa z dnia 20 maja 2016 roku wskazuje, że wszystkie przedsiębiorstwa, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności sprzedają ciepło, paliwa gazowe lub energię elektryczną odbiorcom końcowym są zobowiązane do spełnienia wymogów ustawy o efektywności energetycznej – muszą „rozliczyć się” obowiązkowym białym certyfikatem. W tym celu muszą pozyskać oraz przedstawić do umorzenia prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki określoną liczbę białych certyfikatów.

Oprócz tego przedsiębiorstwa muszą także:

  • rozpocząć realizację przedsięwzięć mających na celu znaczącą poprawę efektywności energetycznej u odbiorców końcowych,
  • lub zakupić bądź uzyskać białe certyfikaty, które później przedstawią do umorzenia Prezesowi URE.

Jeśli dane przedsiębiorstwo nie posiada określonej liczby certyfikatów, wówczas jest zobowiązane do uiszczenia opłaty zastępczej.

Wprowadzone w ramach ustawy przepisy jednocześnie zniosły także obowiązek organizowania przetargów na świadectwa efektywności energetycznej. W praktyce oznacza to, że do uzyskania certyfikatu niezbędne jest złożenie do prezesa URE wniosku o świadectwo efektywności energetycznej razem z zaświadczeniem o przeprowadzeniu audytu efektywności energetycznej. Jednak z racji tego, iż w ustawie nie wspomniano o szczegółowych kryteriach, na podstawie których konieczne byłoby przeprowadzanie audytów energetycznych w przedsiębiorstwach, osoby prowadzące działalność gospodarczą uzyskały w ten sposób pełną elastyczność w zakresie prowadzenia audytów energetycznych. Niewątpliwie jest to dla nich dużym ułatwieniem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com