Kiedy przedawniają się długi? Najważniejsze informacje

Przedawnienie długu to inaczej możliwość uchylenia się od spłaty roszczeń po upływie terminu, który określony jest przepisami prawnymi. To rozwiązanie, z którego korzysta wielu dłużników, ponieważ jest ono dla nich bardzo korzystne. Kiedy przedawniają się poszczególne długi? Jak napisać pismo o przedawnienie długu? Na te i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedź w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

Pismo o przedawnienie długu – jak je napisać?

Decydując się na napisanie pisma o przedawnienie długu, musisz przede wszystkim upewnić się, że minął już odpowiedni czas, po upłynięciu którego masz możliwość uniknięcia konieczności spłacania zobowiązań. Informacje o terminach znajdziesz na samym końcu artykułu (szczegółowo opisane są one w Kodeksie cywilnym). Pamiętaj także, że pismo o przedawnienie długu ma charakter prawniczy i – choć w sieci znajdziesz wiele wzorów takich pism – jego niepoprawne sformułowanie będzie działało na Twoją niekorzyść. Stąd też, formułując tego typu wniosek, warto poradzić się prawnika, który Ci w tym pomoże.

Co należy zawrzeć w piśmie o przedawnienie długu i gdzie je złożyć?

Pismo o przedawnienie długu to sformułowanie potoczne. W języku prawniczym funkcjonuje ono jako podniesienie zarzutu przedawnienia lub sprzeciw wobec nakazu zapłaty. Dokument ten należy złożyć do sądu (który wydał nakaz zapłaty) w formie pisemnej. Stąd też, jeśli masz pewność, że dług jest już przedawniony, by złożyć sprzeciw, w którym podniesiesz zarzut przedawnienia, masz 14 dni od daty otrzymania nakazu zapłaty z sądu. Kiedy komornik rozpocznie egzekucję? Nie jest to takie proste. Jeśli w ciągu dwóch tygodni od otrzymania dokumentu nie zrobiłbyś nic, czyli nie wniósłbyś opłaty lub nie złożyłbyś sprzeciwu od nakazu zapłaty, dopiero wtedy komornik mógłby rozpocząć egzekucję

W piśmie o przedawnienie długu musisz zawrzeć następujące informacje:

  • dane stron,
  • opis sprawy,
  • wskazanie, w stosunku do jakiego roszczenia podnoszony jest zarzut przedawnienia,
  • pogłębiona argumentacja prawna, która udowodni, że doszło do przedawnienia długu (np. data zawarcia umowy czy złożenia wypowiedzenia itd.).

Poznaj terminy przedawnienia długu

Terminy przedawnienia długu są inne dla różnych rodzajów zobowiązań. Natomiast ocena przedawnienia roszczenia poprzedzona jest najczęściej pogłębioną analizą prawną dokumentacji przedstawionej przez dłużnika. Jeśli zastanawiasz się, jak przedstawiają się terminy przedawnienia długu, poniżej przedstawiamy kilka przykładowych informacji:

  • 1 rok: mandat oraz roszczenia z tytułu umowy przewodu i przedwstępnej umowy sprzedaży.
  • 2 lata: roszczenia przedsiębiorcy z tytułu nieopłaconej przez klienta faktury, roszczenia dostawcy z tytułu dokonanej dostawy, roszczenia z tytułu umowy sprzedaży, roszczenia z tytułu umowy o dzieło, debet na koncie (roszczenia wynikające z umowy rachunku bankowego) oraz usługi telekomunikacyjne.
  • 3 lata: należności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, należności z tytułu kary umownej przewidzianej w umowie między kontrahentami, roszczenia z tytułu umowy o pracę, roszczenia z tytułu umowy kredytu lub pożyczki, roszczenia z tytułu umowy ubezpieczeniowej, niezapłacona lub niezwrócona kaucja oraz zaliczka czy przedpłata, zadłużenie z tytułu czynszu oraz zadłużenie na karcie kredytowej.
  • Pozostałe: zobowiązanie podatkowe (5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku) oraz roszczenia stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub innej instytucji powołanej do rozpoznania spraw danego rodzaju (6 lat).

Polecamy:
Kurs języka angielskiego Bielsko Biała – jak wybrać najlepszą ofertę?
Faktoring cichy mocne i słabe strony

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com