Kiedy NIP na paragonie jest konieczny

Zmiany w prawie podatkowym sprawiły, że numer NIP w kontekście paragonu stał się bardzo ważny. Przepisy, które weszły od 1 stycznia 2020 roku, mówią, że NIP na paragonie jest elementem obowiązkowym, aby potem móc na jego podstawie wystawić fakturę. Nowelizacja przepisów ma na celu zapobieganie powstawaniu tzw. pustych faktur, a co za tym idzie, uszczelnienie systemu podatkowego.

Co musi zawierać paragon?

Przepisy mówiące o tym, jakie dane musi zawierać paragon, znajdują się w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku. Zgodnie z nim każdy paragon fiskalny musi zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;
 • numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);
 • numer kolejny wydruku;
 • datę oraz godzinę i minutę sprzedaży;
 • oznaczenie „PARAGON FISKALNY”;
 • nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi;
 • ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku;
 • wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;
 • wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów;
 • wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;
 • łączną kwotę podatku;
 • łączną kwotę sprzedaży brutto;
 • oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto;
 • kolejny numer paragonu fiskalnego;
 • numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym;
 • logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

Kiedy NIP na paragonie jest obowiązkowy?

Wpisywanie numeru NIP-u na paragonie stało się obowiązkowe od 1 stycznia 2020 roku. W sytuacji, gdy go zabraknie na dokumencie, przedsiębiorca nie będzie mógł wystawić do niego faktury. Szczegółowo tę kwestię sankcjonuje art. 106b ust. 5 ustawy o VAT. Konsekwencja niestosowania się do nowych przepisów będą sankcje finansowe. Ich wysokość wynosi dwukrotność kwoty należnego podatku VAT znajdującego się na nie poprawnie wystawionej fakturze.

Jak wpisać numer NIP na paragon?

Nowy obowiązek sprawił, że jedną z częściej szukanych informacji jest: NIP na paragonie – sprawdź, jak umieścić go poprawnie. Numer NIP na paragon wpisuje się za pomocą kasy fiskalnej. Jeśli urządzenie daje taką możliwość, sprawa jest łatwa – należy numer NIP umieścić w ten sam sposób, co pozostałe dane. Problem pojawia się, kiedy kasa rejestrująca jest starszej generacji i nie ma technicznej możliwości wpisania numeru identyfikacyjnego na paragonie.  Takiej sytuacji nabywca powinien w momencie dokonania zakupu poinformować, że nabywa towar lub usługę jako podatnik, a nie konsument. Sprzedawca na gruncie tej informacji ma obowiązek zaniechać rejestrowania zakupu na kasie i od razu wystawić fakturę. Rozwiązanie to sprawia, że na przedsiębiorców dysponujących starszymi kasami nie został nałożony obowiązek wymiany kas rejestrujących.

Polecamy również:
https://www.polskibiznes.info/rodzaje-kas-fiskalnych-jaka-kasa-fiskalna-dla-twojego-biznesu/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com