Karta kierowcy — najważniejsze informacje

Do kierowania samochodem ciężarowym, którego masa przekracza 3,5 tony potrzebna jest nie tylko wyższa kategoria prawa jazdy, ale też karta kierowcy. Dokument ten umożliwia rejestrację pokonywanej trasy oraz czasu pracy osoby kierującej samochodem. Jej stosowanie jest obowiązkowe w każdym aucie ciężarowym, który został wyposażony w tachograf. Brak tego dokumentu w razie kontroli policji lub innych służb mundurowych grozi nałożeniem na kierującego i firmę transportową wysokich mandatów.

Jakie dane rejestrowane są na karcie do tachografu?

Na karcie kierowcy znajduje się szereg informacji dotyczących zarówno osoby jadącej samochodem ciężarowym, jak i samego pojazdu. Można na niej sprawdzić informacje o kraju, w którym auto zostało zarejestrowane. Status karty kierowcy wskazuje też na datę wydania dokumentu oraz termin do kiedy jest on ważny.

Karta do tachografu służy przede wszystkim do elektronicznej ewidencji czasu pracy. Firmy transportowe są zobligowane do tego, aby nie przekraczać ustalonych norm dotyczących godzin, jakie osoba zatrudniona może spędzić za kierownicą oraz kontrolować pokonywaną przez nich trasę. Dlatego też na dokumencie muszą się znaleźć takie dane jak imię i nazwisko kierowcy, jego data urodzenia oraz numer prawa jazdy.

Jednorazowo założona do tachografu karta może rejestrować pracę wykonywaną przez 28 dni. Po tym terminie należy ją wyjąć i zarchiwizować. Przepisy mówią o tym, że powinna być przechowywana przez okres 12 miesięcy.

Jak wyrobić kartę kierowcy?

Kartę kierowcy wydaje tylko jeden urząd w Polsce. Jest nim Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW) w Warszawie. Nie trzeba jednak udawać się osobiście z wnioskiem o wydanie dokumentu. Można przesłać go listowanie lub złożyć online korzystając z profilu zaufanego, czy też podpisu elektronicznego.

Do wyrobienia karty kierowcy potrzebny jest:

 • wypełniony wniosek z danymi osobowymi;
 • oświadczenie o tym, że osoba wnioskująca ma ważne prawo jazdy;
 • skan lub kopia świadectwa kierowcy (jeśli zostało wystawione poza UE lub AETR);
 • zdjęcie osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu;
 • skan podpisu.

Oprócz wymienionych dokumentów trzeba również wnieść opłatę w wysokości 172,20 zł. Standardowy czas rozpatrywania wniosku to maksymalnie 30 dni. Karta wydawana jest zawsze na okres 5 lat.

O wydanie karty kierowcy online lub tradycyjną pocztą mogą ubiegać się również obcokrajowcy. Wtedy oprócz standardowych dokumentów dołączanych do wniosków powinni również przesłać:

 • tłumaczenie prawa jazdy oraz karty kierowcy;
 • oświadczenie o miejscu zamieszkania, które potwierdza, że wnioskujący przebywa w Polsce nie krócej niż 185 dni;
 • oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie jako kierowca w firmie transportowej.

Jak przedłużyć kartę kierowcy?

Należy pamiętać, że karta do tachografu ma określoną ważność, a jazda z przeterminowanym dokumentem grozi nałożeniem mandatu. Dlatego minimum na 15 dni przed końcem terminu należy wystąpić o przedłużenie karty kierowcy. Wiele programów służących do odczytu danych z tachografów przypomina o upływającym terminie, ale warto też samodzielnie kontrolować stan dokumentów.

Wnioskując o przedłużenie, trzeba dołączyć:

 • aktualne zdjęcie;
 • ksero prawa jazdy;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dokumentu.

Jeśli dojdzie do sytuacji, w której karta zostanie zniszczona lub zagubiona to w momencie rozpoczęcia pracy kierowca powinien sporządzić wydruk z tachografu. Na jego odwrocie trzeba wpisać takie same dane, jak znajdują się na karcie, czyli: imię, nazwisko, numer karty oraz prawa jazdy, a także imienny podpis. Jednocześnie trzeba wystąpić o wydanie karty zastępczej.

Czy wszystkie firmy transportowe wymagają tego, aby mieć kartę kierowcy?

Tachografy są wykorzystywane obecnie we wszystkich samochodach ciężarowych. Dlatego firmy poszukując kandydatów do pracy stawiają wymóg tego, aby mieć ważny dokument. W ofertach pracy dla kierowców dostępnych na stronie Dungito pracodawcy często zgadzają się, aby wyrobić kartę tachografów także po podpisaniu umowy o pracę. Szczegóły można zawsze sprawdzić w wymaganiach zamieszczonych przy każdym ogłoszeniu.

Czym jest inbound marketing?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com