Jednolity plik kontrolny a papierowa KPiR?

JPK to dane podatkowe przedsiębiorstw, które od 1 stycznia 2018 r. muszą być przekazywane organom kontroli skarbowej w postaci elektronicznej. Czy wymóg ten obejmuje wszystkich przedsiębiorców? Generalnie tak, aczkolwiek dla tej reguły jest pewien wyjątek. Obecnie wyróżnia się następujące JPK:

JPK_KR – księgi rachunkowe

JPK_WB – wyciąg bankowy

JPK_MAG – magazyn

JPK_VAT – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT

JKP_VA – faktury VAT

JPK_PKPIR – podatkowa księga przychodów i rozchodów

JPK_EWP – ewidencja przychodów

Bezwzględnie JPK-VAT musi wysyłać każdy płatnik podatku VAT i musi to robi bez wezwania. W zakresie pozostałych struktur, mikro-przedsiębiorca przesyła je wyłącznie na żądanie Urzędu Skarbowego, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, jednak termin ten nie może być krótszy niż 3 dni. Żądane informacje można przekazać na dowolnym nośniku danych – może to być płyta CD, pendrive itp. Jeżeli danych jest dużo, możesz zwrócić się do organu podatkowego o przedłużenie terminu na udostępnienie informacji.

Jednolity Plik Kontrolny to księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych. Powinien je generować i przechowywać każdy podatnik, który prowadzi księgowość przy użyciu programu komputerowego (za program komputerowy uznaje się zarówno MS Excel, jak i typowe programy przeznaczone do fakturowania, prowadzenia księgowości czy gospodarki magazynowej).Co jednak w sytuacji, gdy podatnik prowadzi te ewidencje w sposób analogowy, czyli w postaci wyłącznie papierowej? Otóż na dzień dzisiejszy nie ma on takiego obowiązku, gdyż żadne przepisy nie zobowiązują podatnika do prowadzenia księgi podatkowej w formie komputerowej.

Jak przygotować JPK?

Poniższy schemat postępowania, dotyczy JPK-VAT, który przedsiębiorca składa do 2. dnia po zakończeniu danego miesiąca, bez względu na to, czydo tej pory rozliczał się miesięcznie, czy kwartalnie.

a) Pobranie tabeli w formacie CSV ze strony mf.gov.pl

b) Dane z rejestru VAT należy odpowiednio przyporządkować do kolumn i wierszy tabeli zgodnie z opisem z broszury objaśniającej Ministerstwa Finansów

c) Wypełniony plik (CSV) należy przekonwertować aplikacją Klient JPK na plik XML

d) Wysyłanie przygotowanego pliku. Konieczny jest podpis kwalifikowany, lub profil zaufany ePUAP. Końcem roku 2018 znika możliwość podpisywania JPK-VAT tzw. danymi autoryzacyjnymi (tj. nr NIP, data urodzenia i przychód za poprzedni rok). Zaleca się więc jak najszybsze utworzenie wspomnianego profilu zaufanego. Wysyłka plików odbywa się w oparciu o specjalna aplikację przygotowaną przez Ministerstwo Finansów.

Obecnie samodzielne przenoszenie danych z rejestru VAT do stworzonego przez resort arkusza jest bardzo pracochłonne. Najlepiej w tym zakresie korzystać z usług biura rachunkowego, lub programów księgowych, posiadających wbudowaną tego typu funkcjonalność.

W efekcie wprowadzenia JPK, z ewidencji VAT zostało wykreślonych 160 tys. firm, zakwestionowano też 184 mln zł podatku. Można mniemać, iż w nadchodzących latach system będzie rozwijany, w celu dalszego uszczelnienia systemu podatkowego.

JPK jest z pewnością kwestią, którą powinien uwzględnić każdy początkujący przedsiębiorca, jeżeli np. ze względów ekonomicznych decyduje się samodzielnie prowadzić swoją księgowość. Więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj: Czy powinienem być VAT-owcem?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com