Jakie kompetencje mogą się przydać Twojemu dziecku w przyszłej pracy?

Nie trzeba nikogo przekonywać, że niezwykle ważnym okresem w kształtowaniu inteligencji, sposobów uczenia się oraz zarządzania sobą czy budowania relacji są już pierwsze lata życia. Wiele mówi się też o tym, by wybiegać w przyszłość i oceniać, jakie kompetencje będą kluczowe, gdy dziecko będzie podejmować decyzje dotyczące kierunku edukacji czy też wybierać ścieżkę zawodową. W szeregu różnych wydawałoby się koniecznych umiejętności ciężko jest jednak postawić na te najważniejsze. Dlatego właśnie specjaliści stale zastanawiają się, na czym warto się skupić w edukacji i wychowaniu dzieci, by zapewnić im dobry start.

Nadążyć za zmieniającym się światem

arytmetykaTempo rozwoju stref technologicznych, społecznych czy też globalnych sprawia, że edukacja staje przed kolejnymi wyzwaniami, a przede wszystkim koniecznością przygotowania młodego człowieka do tego, jakie wymagania będą przed nim stawiane w przyszłości. Zmiany są tak szybkie, że można się zastanowić nad tym, że nie wiedza – szczególnie ta fachowa, ale właśnie kompetencje powinny stać się fundamentem uczenia się i wychowania.

Za najważniejszą kompetencję można uznać świadomość siebie. Tym samym dobre relacje z emocjami i z ciałem będą bazą do tego, by skutecznie oszacować posiadane zasoby, a tym samym dostosowywać się do zmieniających się trendów. Wiedza o sobie jest także pierwszym krokiem do tego, by zrozumieć świat. Chodzi tu zarówno o zjawiska fizyczne, jak i kulturowe, a w efekcie o umiejętność z informacyjnego szumu wyłapanie faktów, ich analiza oraz synteza, a także interpretacja. By mieć takie umiejętności, dziecko musi w pewien sposób zarządzać swoim procesem uczenia się. W rozwijaniu różnych struktur mózgu skuteczna może być na przykład matematyka mentalna https://dzidzius.pl/rodzice/arytmetyka-mentalna-czy-warto-opinie-specjalistow/ oraz inne techniki zapamiętywania i kreatywnego przetwarzania.

 

Samodzielnie czy w zespole?

Duży nacisk od lat edukacja położyła na pracę zespołową, ale tak naprawdę nie ma skutecznej grupy bez jednostek, które potrafią zarządzać sobą, czasem, rozwojem oraz życiem. To właśnie uczy dokonywania wyborów oraz ponoszenia za nie odpowiedzialności. To też fundament motywacji wewnętrznej, która kieruje wszystkim, co robimy – nie zewnętrzne nakazy i wskazówki. Budowanie kompetencji, które zachęcają do samodzielnego podejmowania decyzji, jest szansą na wychowanie lidera, dobrego pracownika w zespole czy też freelancera. W tym aspekcie kluczowe będzie też sięganie po umiejętności interpersonalne – czyli tworzenie dobrych, zdrowych, partnerskich relacji, które są oparte na szacunku i zaufaniu. Może dlatego coraz częściej wskazuje się, że to inteligencja emocjonalna jest najważniejszą z kompetencji, które powinniśmy już od pierwszych lat życia dziecka kształtować.

Czym są testy biologiczne do autoklawu?
Strona internetowa firmy budowlanej, opis zalet

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com