Jakie dokumenty powinien przekazać deweloper?

Przy odbiorze budynku konieczne jest, aby deweloper przekazał właścicielowi poszczególne dokumenty. Czynność ta towarzyszy w naturalny sposób podpisaniu aktu własności, zaświadczającego o tym, że dana nieruchomość została właśnie sprzedana. W chwili przekazania nieruchomości w ręce właścicieli do ich rąk trafić powinny także dziennik budowy oraz dokumentacja przekazania budynku do zamieszkania – poznaj zdanie eksperta z https://republikawnetrz.pl/.

Oddawanie nieruchomości do użytku

W chwili oddawania nieruchomości do użytkowania, inwestorzy muszą przekazać właścicielom, a także zarządcom obiektów dokumentacje budowlane i podwykonawcze. Do rąk właścicieli trafić powinny także inne rodzaje dokumentów, zawierające szereg decyzji dotyczących tworzenia obiektów od podstaw. Bardzo ważnymi elementami dokumentacji są także instrukcje obsługi korzystania z danych obiektów, zwłaszcza tych nietypowych, o nowatorsko opracowanej architekturze. Instrukcje mogą się składać z:

  • opisów obsługi danej nieruchomości
  • sposobów eksploracji obiektów
  • sposobów korzystania z instalacji urządzeń bezpośrednio związanych z obiektem

Co jeszcze zaliczymy do dokumentacji budowy? 

Dokumentacja budowy to nie tylko wszelkie papiery zaświadczające o wykonaniu poszczególnych etapów tworzenia nieruchomości, zwłaszcza na końcowych etapach budowy. Gromadzący materiały deweloper, w swoich zasobach dokumentacyjnych przed oddaniem nieruchomości powinien posiadać także:

  • pozwolenie na budowę
  • projekt budowlany
  • zespół protokołów spisanych z odbiorników częściowych i końcowych nieruchomości
  • decyzję w przedmiocie pozwolenia na korzystanie z nieruchomości
  • dokumenty pomocnicze, rysunki o charakterze uzupełniającym
  • wyciągi pozwoleń na budowę, jeśli budowa obejmuje całe osiedle domów jednorodzinnych (wyciągi osobno dla każdego właściciela danego obiektu)

Korzystanie z materiałów i instalacji

Jeżeli na obszarze nieruchomości znajdują się elementy oraz urządzenia posiadające określone gwarancje – deweloper ma obowiązek także przekazać odpowiednie instrukcje obsługi oraz dokumenty.

(SPrawdź bezpieczne inwestycje – https://republikawnetrz.pl/inwestycje-w-trakcie-sprzedazy/)

Czasami spotkać możemy deweloperów, którzy samodzielnie wystawiają gwarancję na urządzenia wcześniej instalowane, nie zdarza się jednak zbyt często.

Obowiązkiem dewelopera będzie także udostępnienie umów o przyłączenie nieruchomości do sieci oraz instalacji gazowej. Wszyscy nabywcy nowych nieruchomości muszą otrzymać świadectwa charakterystyki energetycznej mieszkalnych budynków. Świadectwa charakterystyki energetycznej przygotować można dla jednego budynku spośród całej grupy podobnych. Jeśli deweloper odmawia przedstawienia wszystkich powyżej wymienionych dokumentów, nabywca nieruchomości ma prawo dochodzić swoich praw wglądu do dokumentacji drogą sądową.

Jeśli chcemy mieć pewność uczciwej współpracy

Jeśli interesuje nas zaufany deweloper, który nie będzie ukrywał przed nami wszelkich danych dotyczących dokumentacji, przed podjęciem decyzji o współpracy z danym biurem deweloperskim przeanalizujmy historię działalności firmy.

Najlepiej zrobić to na forach dyskusyjnych, gdzie ludzie często wymieniają się zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi doświadczeniami w kwestii zakupu lub wynajmu mieszkań. Wiele opinii może wskazać na ewentualne trudności we współpracy z deweloperem – pozwoli to uniknąć zakupu mieszkania od nieprofesjonalnych wykonawców. Zaoszczędzimy dzięki temu czas, energię i – przede wszystkim – pieniądze!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com