Jak wyznaczyć dzień wolny za święto wypadające w sobotę?

Wielu pracowników może mieć wątpliwości co do tego, jakie zasady obowiązują, gdy święto przypada w sobotę. Czy wtedy też przysługuje dzień wolny? W jaki sposób pracodawca ma wyznaczyć ten dzień wolny? Jakie są konsekwencje nieodebrania tego dnia wolnego? Prześledźmy więc, jakie procedury obowiązują w przypadku, gdy święto wypada w sobotę, a także jak to wpływa na pracę i wynagrodzenie pracowników.

Obowiązek pracodawcy do udzielenia dnia wolnego

Kwestia dni wolnych za święta przypadające w sobotę regulowana jest przepisami prawa pracy. Zgodnie z artykułem 130 paragraf 2 Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikom dnia wolnego za święto, które wypada w danym okresie rozliczeniowym w innym dniu wolnym niż niedziela. Oznacza to, że święto w sobotę skraca wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Kwestie prawne odnośnie udzielania dni wolnych mogą być trudne, dlatego warto skorzystać z dostępnych szkoleń z kadr i płac, by zawsze być na bieżąco.

Procedury wyznaczania dnia wolnego

Pracodawca ma możliwość samodzielnego wyznaczenia dnia wolnego za święto, które przypada w sobotę, lub może to uczynić w porozumieniu z pracownikami. Termin ten jest ustalany odgórnie i przekazywany pracownikom poprzez zarządzenie lub obwieszczenie. Pracownicy powinni być poinformowani o tym terminie, zgodnie z przyjętymi w firmie procedurami.

Konsekwencje nieodebrania dnia wolnego

Jeśli pracownik nie otrzyma należnego mu dnia wolnego za święto w sobotę, na pracodawcę może zostać nałożona kara finansowa. Przewiduje to Kodeks pracy i kara ta może wynieść od 1 000 zł do 30 000 zł, jeśli ewidencja czasu pracy jest niezgodna. Dodatkowo, w przypadku nieodebrania dnia wolnego, pracownikowi należy się ekwiwalent pieniężny za ten dzień.

Przykłady świąt przypadających w sobotę

W 2024 r. jeden dzień wolnego należy się pracownikom za święto przypadające w sobotę. Będzie to 6 stycznia, czyli Święto Trzech Króli.

Szkolenia kadrowe

Skuteczne zarządzanie czasem pracy stanowi kluczowy element efektywnego funkcjonowania każdej organizacji. Dlatego niezbędne jest, aby przedsiębiorstwa regularnie inwestowały w rozwój swojej kadry, zapewniając im dostęp do aktualnych szkoleń kadrowo-płacowych.

Centrum Verte proponuje specjalistyczne szkolenia kadrowo-płacowe, które doskonale przygotowują pracowników do:

  • Świadomego stosowania regulacji dotyczących czasu pracy
  • Precyzyjnego obliczania godzin pracy dla różnych kategorii zatrudnionych
  • Skutecznego prowadzenia niezbędnej dokumentacji związanej z czasem pracy

Podsumowanie

W sytuacji, gdy święto przypada w sobotę, pracownik zazwyczaj otrzymuje dodatkowy dzień wolny. Pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia tego dnia wolnego i poinformowania pracowników o terminie jego obowiązywania. Nieodebranie dnia wolnego może skutkować konsekwencjami finansowymi dla pracodawcy. Dlatego też ważne jest przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz właściwe zarządzanie czasem pracy i dniem wolnym za święto.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com