Jak wygląda odbiór i utylizacja odpadów przemysłowych?

Odpady przemysłowe powstają w mniejszych i większych przedsiębiorstwach różnych branż jako efekt ich działalności gospodarczej. Odpady pochodzące z przemysłu nie są jednorodną pod względem właściwości frakcją. Łączy je miejsce powstawania oraz określony sposób postępowania z nimi, który zmierza do ich optymalnego zagospodarowania w taki sposób, by nie stanowiły one zagrożenia dla środowiska. Jak w praktyce wygląda zagospodarowanie odpadów przemysłowych?

Jak zorganizowany jest odbiór odpadów przemysłowych?

Zakłady produkcyjne, firmy budowlane i remontowe, szpitale, laboratoria, magazyny czy warsztaty samochodowe najczęściej niezdolne do samodzielnej utylizacji wygenerowanych przez siebie odpadów przekazują je jednostkom specjalizującym się w zagospodarowaniu odpadów z przemysłu. To profesjonalne firmy, które organizują odbiór odpadów przemysłowych, a często również zajmują się ich unieszkodliwianiem i recyklingiem. Odbiór odpadów z działalności gospodarczej realizowany jest na podstawie umowy zawartej między przedsiębiorstwem i firmą zajmującą się transportem lub również dalszym zagospodarowaniem odpadów przemysłowych. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa wytwarzającego odpady najkorzystniejsza jest taka sytuacja, w której podmiot organizujący odbiór odpadów nie tylko zabierze je z zakładu, ale zrobi to sprawnie, pomoże w przygotowaniu dokumentacji, a także wyposaży przedsiębiorstwo w odpowiednie pojemniki na odpady przemysłowe, które uwzględniają ich skład, właściwości oraz potencjalne metody zagospodarowania. Takie kompleksowe rozwiązania stają się szczególnie istotne w przypadku, gdy w zakładzie są wytwarzane odpady klasyfikowane jako odpady niebezpieczne. Składowanie, odbiór i transport odpadów niebezpiecznych obarczone są wieloma restrykcjami i niemal zawsze wymagają ścisłej współpracy z fachowcami, którzy dysponują wiedzą i środkami pozwalającymi w bezpieczny sposób zorganizować odbiór odpadów niebezpiecznych, szczególnie groźnych dla środowiska i ludzi.

Jak przebiega utylizacja i recykling odpadów przemysłowych?

Zagospodarowanie odpadów przemysłowych polega na ich utylizacji lub przetwarzaniu w celu odzysku surowców bądź energii. Obecnie dąży się do tego, by jak największa ilość odpadów pochodzących z różnych gałęzi przemysłu trafiała do recyklingu i aby można było ponownie wykorzystać również te frakcje odpadów, które nie były dotąd objęte procesami odzysku. Na przykład firma organizująca odbiór odpadów przemysłowych z różnych branż i ich recykling – Stena Recycling –z powodzeniem poddaje recyklingowi odpady z tak problematycznych frakcji, jak odpady niebezpieczne, mieszanki tworzyw sztucznych, pojazdy, sprzęt elektroniczny.  Rozwiązania stosowane przez Stena Recycling pozwalają przedsiębiorcom z nią współpracującym nie tylko bezpiecznie i zgodnie z przepisami pozbyć się odpadów, ale też racjonalnie je zagospodarować, co przynosi korzyści nie tylko środowisku, ale również jest bardziej zyskowne dla firm wytwarzających odpady przemysłowe.

 

Polecamy:
Czym jest BDO i kto musi się w nim zarejestrować?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com