Jak wygląda odbiór i utylizacja odpadów przemysłowych?

Odpady przemysłowe powstają w mniejszych i większych przedsiębiorstwach różnych branż jako efekt ich działalności gospodarczej. Odpady pochodzące z przemysłu nie są jednorodną pod względem właściwości frakcją. Łączy je miejsce powstawania oraz określony sposób postępowania z nimi, który zmierza do ich optymalnego zagospodarowania w taki sposób, by nie stanowiły one zagrożenia dla środowiska. Jak w praktyce wygląda zagospodarowanie odpadów przemysłowych?

Jak zorganizowany jest odbiór odpadów przemysłowych?

Zakłady produkcyjne, firmy budowlane i remontowe, szpitale, laboratoria, magazyny czy warsztaty samochodowe najczęściej niezdolne do samodzielnej utylizacji wygenerowanych przez siebie odpadów przekazują je jednostkom specjalizującym się w zagospodarowaniu odpadów z przemysłu. To profesjonalne firmy, które organizują odbiór odpadów przemysłowych, a często również zajmują się ich unieszkodliwianiem i recyklingiem. Odbiór odpadów z działalności gospodarczej realizowany jest na podstawie umowy zawartej między przedsiębiorstwem i firmą zajmującą się transportem lub również dalszym zagospodarowaniem odpadów przemysłowych. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa wytwarzającego odpady najkorzystniejsza jest taka sytuacja, w której podmiot organizujący odbiór odpadów nie tylko zabierze je z zakładu, ale zrobi to sprawnie, pomoże w przygotowaniu dokumentacji, a także wyposaży przedsiębiorstwo w odpowiednie pojemniki na odpady przemysłowe, które uwzględniają ich skład, właściwości oraz potencjalne metody zagospodarowania. Takie kompleksowe rozwiązania stają się szczególnie istotne w przypadku, gdy w zakładzie są wytwarzane odpady klasyfikowane jako odpady niebezpieczne. Składowanie, odbiór i transport odpadów niebezpiecznych obarczone są wieloma restrykcjami i niemal zawsze wymagają ścisłej współpracy z fachowcami, którzy dysponują wiedzą i środkami pozwalającymi w bezpieczny sposób zorganizować odbiór odpadów niebezpiecznych, szczególnie groźnych dla środowiska i ludzi.

Jak przebiega utylizacja i recykling odpadów przemysłowych?

Zagospodarowanie odpadów przemysłowych polega na ich utylizacji lub przetwarzaniu w celu odzysku surowców bądź energii. Obecnie dąży się do tego, by jak największa ilość odpadów pochodzących z różnych gałęzi przemysłu trafiała do recyklingu i aby można było ponownie wykorzystać również te frakcje odpadów, które nie były dotąd objęte procesami odzysku. Na przykład firma organizująca odbiór odpadów przemysłowych z różnych branż i ich recykling – Stena Recycling –z powodzeniem poddaje recyklingowi odpady z tak problematycznych frakcji, jak odpady niebezpieczne, mieszanki tworzyw sztucznych, pojazdy, sprzęt elektroniczny.  Rozwiązania stosowane przez Stena Recycling pozwalają przedsiębiorcom z nią współpracującym nie tylko bezpiecznie i zgodnie z przepisami pozbyć się odpadów, ale też racjonalnie je zagospodarować, co przynosi korzyści nie tylko środowisku, ale również jest bardziej zyskowne dla firm wytwarzających odpady przemysłowe.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com