Jak urzędnicy i niejasne przepisy utrudniają prowadzenie firmy

Rozwój gospodarki zależy w bardzo dużym stopniu od aktywności przedsiębiorców, którzy inwestują pieniądze oraz czas w stworzenie własnych firm. Ilość powstających firm zależy jednak nie tylko od stopnia przedsiębiorczości, ale także od wielu innych uwarunkowań, w tym również obowiązującego prawa. Niestety w naszym kraju sytuacja pod tym względem nie wygląda zbyt korzystnie.

Zakładanie firmy i problemy z formalnościami

W Polsce nie brakuje z pewnością osób, które chciałyby otworzyć swoją własną firmę. Jest to bardzo korzystna alternatywa w przypadku problemów ze znalezieniem pracy, a także, jeśli uda się osiągnąć sukces, sposób na osiągnięcie wysokich dochodów. Jednocześnie przedsiębiorcy stają przed różnymi bardzo poważnymi problemami, które mogą ich skutecznie zniechęcić do prowadzenia działalności. Problemy zaczynają się już w chwili załatwiania pierwszych formalności związanych z rejestracją działalności. Wbrew różnym obietnicom uproszczenia tych formalności, początkujący przedsiębiorcy nadal muszą wypełnić wiele dokumentów i odwiedzić kilka urzędów. Sprawa zaczyna się jeszcze bardziej komplikować, gdy decydują się na zatrudnienie pracowników. Z każdym krokiem rośnie ilość skomplikowanych przepisów, których trzeba przestrzegać.

Zawiłe prawo podatkowe

Jednym z najpoważniejszych wyzwań, które stoją przed początkującymi przedsiębiorcami, jest sprostanie skomplikowanym przepisom prawa podatkowego. System podatkowy w Polsce jest ogólnie oceniany jako bardzo skomplikowany i nieprzyjazny. Jest to obszar, w którym większość przedsiębiorców spotyka największe przeszkody związane z prowadzeniem działalności. Dotyczy to praktycznie wszystkich firm, niezależnie od ich wielkości oraz branży, w której działają.

Sam fakt, że przepisy są bardzo skomplikowane nie byłyby jeszcze tak dużym problemem. W końcu nawet najbardziej zawiłe zapisy można rozszyfrować i zastosować w praktyce. Największą zmorą przedsiębiorców jest fakt, że regulacje podlegają interpretacjom organów podatkowych, które są często praktycznie dowolne, a także niejednolite, a nawet sprzeczne. Duża dowolność sprawia, że urzędnicy wybierają interpretacje, które są korzystne przede wszystkim z ich punktu widzenia. Taka sytuacja prowadzi do tego, że osoby, które mają firmę, nie są pewne tego, czy poprawnie rozliczają swoje podatki.

Zmienność i niespójność przepisów

Jednocześnie przepisy podatkowe są niespójne oraz bardzo często ulegają zmianie, co zmusza przedsiębiorców do nieustannego śledzenia wprowadzanych zapisów. Sytuacji nie ułatwia również sposób rozstrzygania w spornych sprawach, brak stałych terminów wprowadzania zmian w przepisach, a także podwójne opodatkowanie.

Skomplikowane, niejasne i podlegające dowolnej interpretacji prawo daje urzędnikom ogromną władzę nad przedsiębiorcami. Niestety wynikiem takich realiów jest fakt, że urzędnicy bardzo często podejmują decyzje, które są niekorzystne dla przedsiębiorców. Skutki tego typu działań są zazwyczaj poważne, a dokonanych szkód nie da się odwrócić.

Nikła odpowiedzialność osobista urzędników

Przedsiębiorcy mają problemy również w relacjach z innymi urzędami. Jedną z najważniejszych przyczyn problemów jest ograniczona odpowiedzialność urzędników za podejmowane przez nich decyzje, długie postępowanie sądowe oraz konieczność prowadzenia bardzo rozbudowanej biurokracji. Niekorzystne są także skomplikowane procedury dotyczące uzyskiwania różnego rodzaju pozwoleń oraz licencji, a także nieprzyjazne zachowania ze strony instytucji kontrolnych.

Nieprzychylne perspektywy

Skomplikowane przepisy prawa dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej utrudniają działania rodzimym przedsiębiorcom, ale również skutecznie odstraszają zagranicznych inwestorów. Taka sytuacja ma bardzo niekorzystny wpływ na rozwój gospodarczy całego kraju, dlatego każda inicjatywa, która będzie prowadziła do zmiany przepisów i przede wszystkim ich uproszczenia, jest bardzo cenna. Niestety nie zanosi się na to, żeby w najbliższej przyszłości wprowadzono jakieś daleko idące zmiany dotyczące np. prawa podatkowego. Tymczasem przedsiębiorcy muszą zmagać się na co dzień ze skomplikowanymi regulacjami, które często są uzależnione od dowolnej interpretacji organów podatkowych lub urzędów.

Zobacz również jak zakładać firmę w Wielkiej Brytanii tutaj.

One Comment on “Jak urzędnicy i niejasne przepisy utrudniają prowadzenie firmy”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com