Jak skupować spółki?

Spółki działają na rynku w różny sposób, jedne lepiej, drugie gorzej, jeszcze inne po pewnym czasie muszą zostać zlikwidowane. Upadające spółki lub te w trakcie procesu likwidacyjnego bywają łakomym kąskiem dla firm, które zajmują się skupowaniem spółek w trudnym stanie. Choć skup nastawiony jest przede wszystkim na możliwość zysku jest korzystny także dla właściciela albo współwłaściciela spółki.

Skupujący spółki

Jeżeli przedsiębiorca zmuszony jest zlikwidować spółkę i przestać prowadzić działalność majątek firmy może spieniężać samodzielnie. Jednak skupowaniem spółek zajmują się wyspecjalizowane firmy, które opierają się przede wszystkim na takich zakupach i zajmują się tym z zachowaniem pełnego profesjonalizmu. Często wyszukują one takie spółki samodzielnie, ale można również zgłosić się do nich, proponując zakup spółki. Firmy decydujące się na takie zakupy nie wybierają sobie tylko jednego rodzaju spółek, lecz najczęściej zajmują się:

 1. spółkami zadłużonymi – które są o krok od wszczęcia postępowania upadłościowego,
 2. spółkami czystymi – które nie posiadają żadnych zadłużeń oraz innych zobowiązań finansowych względem wierzycieli,

 3. spółki w upadłości – w których przejmuje się zarządy oraz udziały w czasie, kiedy spółka jest w stanie likwidacji albo upadłości.

Pomiędzy dostępnymi w ofercie takich firm możliwościami znajduje się również oddłużanie spółek, które mają już finansowe problemy. Firmy skupujące pomagają w przejściu tego etapu, co jest przydatne i istotne, jeśli spółka ma zakończyć działalność na czysto.

Cel skupowania spółek?

Spółki w stanie likwidacji albo upadłości warto skupować, gdyż można uzyskać z tego konkretne korzyści finansowe. Jest to także korzyść dla sprzedającego, nie tylko dla kupującego, gdyż wraz ze sprzedażą pozbywa się on problemu. Do najczęściej podawanych przyczyn sprzedaży spółek skupującym firmom należą:

 1. nieporozumienia wśród wspólników,

 2. plan na rozpoczęcie innej działalności, odmiennej od dotychczasowej,

 3. brak celu w prowadzeniu spółki,

 4. brak pomysłu na przyszłość spółki,

 5. kwestie finansowe.

To wszystko powoduje, że sprzedaż spółki może być najlepszym z możliwych rozwiązań, na czym skorzystają obie strony transakcji.

Przy tym trzeba pamiętać, że skupowanie spółek jest działaniem legalnym, nie odbywa się na marginesie prawa. Obrót nimi nie jest ograniczany specjalnymi zapisami, lecz stosuje się do niego przepisy kodeksu spółek handlowych. To zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Dzięki temu też spokojnie wszyscy wspólnicy mogą pozbyć się swoich udziałów albo może zostać to ograniczone do jednego z nich, który aktualnie chce wycofać się z biznesu.

Jak sprawdza się spółki do skupu?

Zanim umowa sprzedaży i zakupu spółki zostanie oficjalnie podpisana każda spółka jest dokładnie sprawdzana. Chodzi o wykazanie, że jej stan nie jest tragiczny i nie wpędzi nabywcy w kłopoty. Podczas procesu zakupu zbywca, czyli sprzedający zobowiązany jest do wykazania kilku dokumentów, w tym:

 1. zaświadczenia z urzędu skarbowego, że nie zalega z podatkami,

 2. zaświadczenia z ZUS, że nie zalega z opłatami,

 3. rachunku wyników i bilansu,

 4. protokołu zdawczo-odbiorczego z procesu przekazania dokumentów spółki, m. in. umów, dokumentów księgowych, historii konta.

Czy skup ma korzyści?

Niektórym skupowanie spółek może wydawać się dziwnie, lecz ma ono istotne korzyści dla obu stron. Przede wszystkim zbywca pozbywa się problemu jakim jest nierentowna spółka albo problemu w postaci udziałów, których nie chce już mieć, z kolei nabywca zyskuje spółkę dla własnych korzyści finansowych.

Skupujący sprawdzają swoje zakupy, dlatego w każdej chwili mogą przedstawić dokumenty świadczące o czystej sytuacji finansowej spółki oraz przeprowadzonym na jej temat wywiadzie.

W umowie zazwyczaj dla bezpieczeństwa dodaje się kilka niezbędnych informacji, czyli że spółka do zakupu nie ma zaległości finansowych, lecz jeśli ujawniłyby się takie w przyszłości, odpowiada za nie sprzedający i to on będzie musiał zaspokoić ewentualne roszczenia. Jest to związane z art. 299 Kodeksu spółek handlowych. Dokładniej mówi on, że zobowiązania, które powstały za poprzedniego zarządu stanowią jego odpowiedzialność, a nie nabywcy.

Deklaracje tego typu pozwalają na proste, łatwe i korzystne przejęcie spółki, niezależnie od jej stanu i bez obaw którejś ze stron.

Więcej informacji na temat skupu i sprzedaży spółek znajdziesz na stronie www.skupspolek.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com