Jak podjąć pracę jako operator żurawia wieżowego?

Zastanawiasz się nad przekwalifikowaniem? Chcesz zdobyć pewny fach w ręku i pracować w branży budowlanej? Obecny sezon w branży powoli chyli się ku końcowi, jednak nadciągająca jesień i zima to dobry czas na rozwój własnych kompetencji. Jednym z ciekawszych zawodów, który może liczyć na dobre zarobki oraz łatwo znaleźć pracę w Polsce jest operator żurawia wieżowego.

Rynek budowlany potrzebuje wykwalifikowanych pracowników

Od 2012 roku z polskiego rynku budowlanego zniknęło ponad 80 tys. pracowników, a jednocześnie liczba inwestycji wzrosła dwukrotnie. Na budowach brakuje rąk do pracy. Firmy budowlane poszukują nie tylko standardowych pracowników, ale przede wszystkim wykwalifikowanych specjalistów: posadzkarzy, tynkarzy, operatorów maszyn budowlanych, czy inżynierów. Wraz z rosnącymi potrzebami deweloperów wrastają płace oraz poprawiają się warunki pracy, dlatego też warto pomyśleć nad zainwestowaniem w siebie – gra zdecydowanie warta jest świeczki.

Operator żurawia wieżowego – jak zacząć pracę na wysokościach?

Do rozpoczęcia pracy na stanowisku operatora żurawia wieżowego wystarczy odbyć krótki kurs operatorski zwieńczony egzaminem państwowym składanym przed dwuosobową komisją UDT. Kurs trwa zwykle od jednego do dwóch tygodni i może być organizowany w trybie wieczorowym, weekendowym lub dziennym – zależnie od preferencji kursantów lub firmy zamawiającej szkolenie.

Osoby, które chcą rozpocząć pracę w jako operator żurawia wieżowego, powinny mieć ukończony 18. rok życia, posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe oraz nie wykazywać przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na żurawiu wieżowym. Każdy z kandydatów, który spełni te wymagania, może rozpocząć kurs.

Przebieg kursu operatorskiego

Kurs operatorski składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Przyszły operator żurawia wieżowego na kursie poznaje zagadnienia z zakresu budowy i właściwości żurawi wieżowych podlegających Dozorowi Technicznemu, zaznajamiają się z obowiązkami operatorskimi wykonywanymi przed, po i w trakcie pracy na żurawiu, informowani są o przepisach BHP i przepisach Dozoru Technicznego na wybranym stanowisku. Poza tym szkoleniowiec uczy kursantów postępowania w razie wypadków i awarii. Część teoretyczna kursu zwykle ma charakter wykładowy. Część praktyczna uczy kandydatów obsługi żurawi wieżowych.

Po zakończeniu kursu kandydat podchodzi do egzaminu z części teoretycznej i praktycznej. Pozytywne jego zaliczenie uprawnia do rozpoczęcia pracy jako operator żurawia wieżowego bez ograniczeń i na dowolnym żurawiu wieżowym.

Ze względu na chroniczny brak wykwalifikowanych specjalistów w branży budowlanej, a także w sektorze przemysłowym i transportowym, operator żurawia wieżowego bezpośrednio po kursie bez problemu powinien znaleźć pracę w każdym większym mieście w Polsce. Warte rozważenia jest również poszukanie pracy za granicą, gdzie stawka na stanowisku operatora zaczyna się od 60 złotych za godzinę.

Zobacz polecane kursy na operatora żurawi wieżowych firmy Ubranek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com