Jak odzyskać swoje należności od nieuczciwych klientów lub kontrahentów?

Trudna sytuacja na rynku gospodarczym sprawia, że wiele branż boryka się z brakiem płynności finansowej. Niestety niezapłacone faktury czy rachunki mogą w końcu doprowadzić do paraliżu przedsiębiorstwa. Jak można skutecznie ściągać należności od unikających płatności kontrahentów czy klientów? Jakie środki warto wykorzystać, a które mogą nie być skuteczne?

Jak zmobilizować kontrahenta do spłaty długu?

Jeśli kwota długu, którego nie chce uregulować nasz klient, jest większa niż 200 zł, a termin płatności przekroczył już 60 dni, to możemy taką osobę wpisać do rejestru dłużników. W przypadku nierzetelnych przedsiębiorców kwota długu, która upoważnia do wpisu, wynosi 500 zł. Rejestry dłużników to biura informacji gospodarczych typu KRD czy BIG, z których czerpią informacje zarówno prywatne firmy przy podejmowaniu współpracy, jak i banki w trakcie procedury kredytowej.

Umieszczenie dłużnika w takim systemie oznacza, że traci on wiarygodność i nie tylko wyklucza możliwość uzyskania kredytu, ale także stawia go w złym świetle w oczach potencjalnych partnerów biznesowych, pracodawców czy klientów. Dlatego czasami wystarczy nawet poinformowanie zadłużonego o rozpoczęciu procedury wpisania go do baz dłużników, aby spłacił on swoje zobowiązanie. Co robić, gdy jednak wpis nie zadziałał?

Firmy windykacyjne – czy to się opłaca?

Innym sposobem na odzyskanie długu jest skorzystanie z usług firmy windykacyjnej. Zazwyczaj jednak wiąże się to z koniecznością zapłaty za usługi windykowania naszej wierzytelności. Firmy windykacyjne oferują co prawda ciekawe rozwiązanie w postaci np. wykupu naszego długu, w takiej sytuacji niestety otrzymamy tylko część jego wartości.

Innym sposobem współpracy z biurem windykacji jest przeniesienie wierzytelności na windykatora. Działa to podobnie jak faktoring. Po przeniesieniu wierzytelności firma może przelać na nasze konto nawet 90 procent wartości długu, jeszcze przed jego odzyskaniem. W takiej sytuacji windykator może wnioskować o sądową egzekucję długu.

Z punktu widzenia wierzyciela, któremu zależy na minimalizacji kosztów windykacji, korzystniejsze może być samodzielne złożenie wniosku do sądu w sprawie odzyskania należności. Komornik zawsze będzie skuteczniejszym rozwiązaniem, ponieważ dysponuje szerokim spektrum uprawnień, których nie ma żadna firma windykacyjna.

Egzekucja komornicza – jak to wygląda w praktyce

Do rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego przez komornika potrzebne jest wcześniejsze złożenie do sądu pozwu o zapłatę należności. Następnie po uzyskanym wyroku trzeba złożyć do sądu wniosek o wydanie tytułu wykonawczego. Z takim tytułem możemy już udać się do komornika. Z reguły powinno wybierać się komornika pracującego przy sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania czy też siedziby firmy dłużnika.

Co prawda można wybrać komornika z innego rewiru, ale żeby mógł podjąć się danej egzekucji, musi on spełniać szereg nakazów formalnych, które opisuje dokładniej ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Przy rozpoczęciu współpracy z komornikiem trzeba mieć świadomość tego, że komornik nie podejmuje samodzielnie żadnych działań. Wszystko odbywa się na formalny wniosek wierzyciela, czyli to nadal wierzyciel ma pełną kontrolę nad przebiegiem egzekucji.

Partnerem artykułu jest kancelaria komornicza Warszawa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com