Jak działa kantor internetowy?

Kantor sam w sobie, od dość dawna jest przedsiębiorstwem powszechnie znanym, z którego często korzystają osoby, posiadające oszczędności w obcych walutach. Specjalizuje się w ich wymianie na złotówki, czy też odwrotnie, wymianie złotówek na inne waluty. Ogólnie znany jest każdemu jako placówka, która się tym zajmuje.

W dzisiejszych czasach istnieje również pojęcie „internetowy kantor”, które weszło nie tylko do słownika języka polskiego z postępem technologicznym, ale i coraz częściej używa się tego rodzaju kantorów przez posiadaczy bankowości internetowej lub platformy www. Transakcja taka przebiega pomyślnie, jeśli klient takiego kantoru robi na niego przelew pieniężny, otrzymując tym samym identyczną sumę od kantoru w innej, wybranej przez siebie walucie.

W Polsce procedury na których opierają się kantory internetowe są ściśle powiązane z zasadami jakie narzuca im Narodowy Bank Polski. Co więcej, podlega pod Ministerstwo Finansów. Do zadań takiego kantoru należy także umożliwienie klientom, np. spłatę długu w innej walucie niż złotówka.

Waluta, czyli jednostka monetarna to po prostu rodzaj pieniądza obowiązującego w danym państwie. Wiążę się nie tylko z kantorami, ale także z pojęciem – kurs wymiany walut. Kurs walutowy to przede wszystkim cena jakiejś waluty, którą przedstawia się w innej walucie. Istnieje stały kurs walutowy, sztywny kurs walutowy i płynny kurs walutowy. Stały kurs walutowy to taki rodzaj kursu, w którym dwie waluty obcych krajów są powiązane w stałej relacji. Bank centralny odgrywa tu dużą rolę, ponieważ wymienia waluty zgodnie z dokładnie określonym ich kursem.

Sztywny kurs walutowy to taki rodzaj kursu, w którym istnieje stały związek pomiędzy dwiema innymi walutami dwóch innych krajów, który ustalany jest przez rządy państw. W tym wypadku centralny bank ma także wiele do powiedzenia. W ostatnim kursie walutowym to równowaga popytu i podaży związana jest z walutą. Płynny kurs walutowy dotyczy również deprecjacji (osłabienie danej waluty), który związany jest ze wzrostem kursu i aprecjacji (wzmocnienie danej waluty), związanej ze spadkiem kursu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com