Jak analizować wykresy w prezentacji biznesowej po angielsku?

Czeka Cię prezentacja biznesowa po angielsku i opisywanie wykresów? Przeczytaj nasz artykuł i zobacz, że nie taki diabeł straszny, jak go malują!Prezentacja biznesowa i opis wykresu po angielsku to z pewnością niełatwe zadanie. Nie pomaga również stres towarzyszący wystąpieniu publicznemu. Nawet specjalista w swoim fachu, który jest biegły również w języku angielskim, może mieć problem w takiej sytuacji, bowiem opis grafu po angielsku bez znajomości specyficznego słownictwa jest praktycznie niemożliwy.

Przykładowy opis wykresu po angielsku nie jest trudny do znalezienia w Internecie. Jednak każdy graf jest inny, a w momencie wzmożonego stresu wszystkie barwne sformułowania wypadają z głowy. Dlatego podczas przygotowania do prezentacji biznesowej najważniejsze jest solidne przećwiczenie słownictwa i nauczenie się na pamięć wielu różnych zwrotów. W tym pomóc może korepetytor online znaleziony np. na buki.org.pl. Dobrze dobrany nauczyciel może pomóc Ci znacznie poprawić swoje kompetencje w angielskim biznesowym.

Jak przygotować się do prezentacji biznesowej z analizą wykresów?

Warto znać co najmniej kilka terminów na opisanie tego samego zjawiska, by mieć pewność, że gdyplanowane sformułowanie wyleci nam z głowy, nie zatniemy się w pół zdania, bo będziemy w stanie zamienić ten termin na jego synonim. Na przykład czasownik „rosnąć” lub „wzrastać” w zależności od kontekstu może być opisany jako: increase, rise, go up, climb, grow.

Jeżeli nasz angielski nie jest jeszcze płynny, warto wybierać najprostsze zwroty i najkrótsze wyrazy, nawet jeśli nie brzmią one tak wyrafinowanie, jakbyśmy tego chcieli. Jednak lepiej powiedzieć, że The produce went uptenfolds(Produkcja płodów rolnych wzrosła dziesięciokrotnie) niż zaciąć się w pół zdania, szukając w głowie czasownika skyrocketed.

Przedstawienie danych na wykresie po angielsku – przydatne zwroty

Na samym początku należy zaprezentować wykres. Wartowobec tego znać nazwy różnych rodzajów wykresów:

 • słupkowy- bar chart
 • kolumnowy- column chart
 • warstwowy – area chart
 • kołowy – pie chart
 • punktowy – scatter chart
 • radarowy – radar chart

By przedstawić typ danych na wykresie, można użyć takich zwrotów jak:

 • Ośpozioma/pionowa- The horizontal/vertical axis
 • Krzywa/Liniaciągła – The curve/ The solid line
 • Zacienionyobszar/czerwonyfragment/niebieskisłupek – The shaded area/the red segment/the blue bar
 • Reprezentuje/ilustruje/pokazuje/oznacza…- represents/shows/illustrates/describes

Jak opisać wykres po angielsku? Czasowniki, przymiotniki, przysłówki

Byopisać po angielsku na wykresie zmiany trendów, należy użyć słów oznaczających:

 1. Wzrost:
  • Go up
  • Increase
  • Rise
  • Grow
  • Climb

Szybki wzrost można opisać jako: skyrocket, soar, peak, shootup, surge

 1. Spadek:
  • Drop
  • Decrease

Gwałtowny spadek po angielsku można opisać zwrotami: bottom out, nosedive, plummet, punge

 1. Zmianę poziomu:
  • Change
  • Flactuate
  • Isinconsistent
 2. Stabilizację:
  • Remainsteady
  • Level off
  • Recover(by opisać powrót do poprzedniego /poziomu)

Do opisywania dynamiki w poziomach zmian przydadzą się przymiotniki takie jak:

 • gwałtowna, nagla, dramatyczna zmiana itd.
  • dramatic
  • rapid
  • huge
  • massive
  • sharp
  • steep
  • sudden
 • Znacząca, istotnazmianaitd.
  • considerable
  • significant
  • substantial
  • marked
 • Nieznaczna, delikatnazmianaitd.
  • slight
  • minimal
  • insignificant
  • delicate

Lub przysłówki od nich utworzone przez dodanie końcówki -ly. Do opisania tempa zmian można użyć także:

 • szybko (rapidly, quickly)
 • nagle (suddenly)
 • równomiernie (steadily)
 • stopniowo (gradually)
 • wolno (slowly)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com