Inwestycja w przyszłość, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe to system oszczędzania na emeryturę, który znaczną część osób zatrudnionych obejmie już 1 lipca 2019 roku. Co warto wiedzieć o planach kapitałowych?

Dodatkowe 500 zł do emerytury? A może comiesięczny dodatek w wysokości 700 zł? Niewiele młodych osób zastanawia się nad swoją sytuacją materialną po zakończeniu kariery zawodowej. Tymczasem kapitał na życie po 60. roku życia warto zacząć budować jak najwcześniej. Dobrą okazją do tego są Pracownicze Plany Kapitałowe!

Kapitałowe plany pracownicze to prywatny, dobrowolny system gromadzenia oszczędności emerytalnych, w który zaangażowany będzie pracownik, pracodawca i państwo. Składki w pracowniczym programie kapitałowym będą bowiem odkładane zarówno przez zatrudnionego, zatrudniającego, jak i Skarb Państwa.

Kogo obejmie program Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Do programu automatycznie zostaną zapisane wszystkie osoby zatrudnione w wieku od 18 do 55 lat. Co miesiąc będą one gromadzić środki w wysokości 2 proc. swojego wynagrodzenia brutto. Co więcej, na rachunek PPK pracownika będą wpływały składki od pracodawcy w wysokości 1,5 proc. wynagrodzenia. Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy mogą także opłacać tzw. składkę dodatkową. Oprócz składek pracowników i pracodawców, uczestnicy programu otrzymają również od państwa wpłatę powitalną w wysokości 250 zł, a co roku – dopłatę w wysokości 240 zł.

Osoby między 55 a 69. rokiem życia również mogą uczestniczyć w pracowniczych planach kapitałowych, jednak nie zostaną one zapisane do programu automatycznie i będą musiały złożyć odpowiednie oświadczenie.

Do planów kapitałowych można przystąpić w każdym momencie. Zawsze można też z nich zrezygnować, jednak co cztery lata osoba zatrudniona ponownie będzie zapisywana do programu. Jeśli w dalszym ciągu nie zechce być uczestnikiem programu planów kapitałowych, będzie musiała ponownie złożyć odpowiednie oświadczenie.

Program Pracowniczych Planów Kapitałowych będzie wdrażany stopniowo. Pierwsi pracodawcy, którzy będą mieli obowiązek ich wprowadzenia to ci, którzy zatrudniają ponad 250 pracowników. W ich przypadku program ruszy 1 lipca tego roku.

Nieco więcej czasu, do 1 stycznia 2020 roku, mają firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników. 1 lipca 2020 roku przystąpią do planów kapitałowych firmy zatrudniające od 20 do 49 pracowników, a 1 stycznia 2021 roku – przedsiębiorstwa, w których pracuje nie więcej niż 20 pracowników.

Co istotne, wpłaty pracodawców nie będą potrącane z wynagrodzenia pracowników. Ponadto, osoby z niskim wynagrodzeniem – tzn. wynoszącym maksymalnie 120 proc. minimalnego wynagrodzenia – mogą wpłacać składkę niższą niż 2 proc., ale nie mniejszą niż 0,5 proc. wynagrodzenia brutto.

Pracownicze Plany Kapitałowe to realna inwestycja we własną przyszłość. Osoba przystępująca do programu w wieku 25 lat i zarabiająca 3 tys. zł brutto może liczyć na dodatek do emerytury w wysokości blisko 490 zł, a jeśli zdecyduje się na składkę dodatkową – nawet 730 zł miesięcznie! Więcej informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych dostępnych jest na stronie https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com