Inwestowanie w obligacje korporacyjne – samodzielnie, czy poprzez fundusz inwestycyjny?

Coraz częściej mówi się o tym, że obligacje korporacyjne to dobry sposób na dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Część inwestorów decyduje się na samodzielne inwestowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych, a inni, szczególnie Ci początkujący, wybierają fundusze inwestycyjne. Co jest bardziej opłacalne?

Jak inwestować w obligacje korporacyjne?

Zacznijmy od tego, czym w ogóle są obligacje korporacyjne. To dłużne papiery wartościowe emitowane w serii, w których emitent (przedsiębiorstwo, a w praktyce spółka akcyjna, komandytowo-akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) stwierdza, iż jest dłużnikiem obligatariusza (inwestora, czyli Ciebie) i zobowiązuje się do spłaty określonych świadczeń w wyznaczonym terminie. A więc Ty „pożyczasz” pieniądze spółce na preferencyjnych dla obu stron warunkach, a Twoje zyski wynikają z oprocentowania papierów dłużnych.

Gdy ta kwestia jest już jasna, pewnie interesuje Cię, jak inwestować w obligacje korporacyjne? Otóż masz kilka dróg. Możesz wykupić papiery dłużne na rynku pierwotnym lub wtórnym, a także poprzez fundusz inwestycyjny.

Rynek pierwotny obligacji korporacyjnych

Na rynku pierwotnym transakcje zakupu obligacji korporacyjnych odbywają się pomiędzy emitentem, a obligatariuszem. Najczęściej pośredniczy w tym dodatkowa instytucja, którą w tym przypadku jest dom maklerski.

Co więcej, na rynku pierwotnym można inwestować poprzez ofertę publiczną (skierowaną do co najmniej 150 inwestorów) lub prywatną (o której wie maksymalnie 149 imiennie wskazanych inwestorów).

Tę metodę inwestowania w papiery dłużne przedsiębiorstw wybierają przede wszystkim doświadczeni inwestorzy, którzy posiadają duży kapitał. Jej zaletą jest to, że nie występują żadne prowizje. Wadą natomiast może być wysoka cena emisyjna, którą należy zapłacić w całości – dla części potencjalnych inwestorów będzie to po prostu zbyt duża kwota.

Rynek wtórny Catalyst

W Polsce rynek obligacji korporacyjnych zdecydowanie zdominował Catalyst prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych, czyli rynek wtórny, na którym dokonywane są transakcje kupna-sprzedaży pomiędzy inwestorami, a nie między inwestorem i emitentem. To, ile są aktualnie warte papiery dłużne przedsiębiorstw zależy głównie od tego, jak kształtuje się relacja podaż-popyt.

W tym wypadku kapitał początkowy może wynosić nawet 1000 zł, choć co oczywiste, przy tak niskich kwotach nie ma sensu liczyć na wysoki zysk. Większość inwestorów decyduje się na zakup obligacji poprzez rynek wtórny, gdy chcą zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny lub gdy mają zbyt mały kapitał na zakup papierów dłużnych bezpośrednio od emitenta. Dodatkowo warto wiedzieć, że na stronie internetowej GPW można znaleźć listę Autoryzowanych Doradców Catalyst, takich jak bestcapital.pl/dla-inwestorow/obligacje-korporacyjne/, którzy pomagają zarówno w emisji, jak i w zakupie papierów dłużnych. Są to jedyne firmy, które uzyskały odpowiednią zgodę na tego typu działania doradcze.

Fundusze inwestycyjne obligacji korporacyjnych

Na fundusze inwestycyjne najczęściej decydują się osoby, które nie mają wystarczającej wiedzy do tego, aby samodzielnie inwestować. Lokowany w funduszach kapitał inwestowany jest przez zespół profesjonalistów, którzy codziennie analizują rynek, aby móc podejmować jak najlepsze decyzje.

Trzeba jednak liczyć się z tym, że inwestowanie poprzez fundusze związane jest z kilkoma opłatami. Najczęściej są to opłaty manipulacyjne oraz opłaty za zarządzanie. Tak jak w przypadku samodzielnego inwestowania, istnieje również ryzyko niepowiedzenia. I jeszcze jedna zła informacja – podatek pobierany od zysków osiąganych poprzez fundusze wynosi 19%.

Czy warto inwestować w fundusze? Zdania na ten temat są podzielone i należy zdawać sobie sprawę z tego, że wcale nie musi być to tak rentowne, jak na początku się wydaje. Z drugiej strony nieodpowiedzialnością byłoby samodzielne inwestowanie na rynku pierwotnym, czy wtórnym, bez posiadania odpowiedniej wiedzy. Jaki jest więc złoty środek? Może to być skorzystanie z pomocy doradcy Catalyst, który pokieruje Cię na początku Twojej kariery inwestora oraz wskaże, co będzie najbardziej opłacalne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com