Inspektor nadzoru budowlanego – zawód dla Ciebie?

Kim chcesz został w przyszłości? Takie pytanie zadawane jest dzieciom już w wieku przedszkolnym. Wówczas ich odpowiedź zazwyczaj ma niewiele wspólnego z ofertami dostępnymi na rynku pracy, ale już mają świadomość, że w życiu będą musieli „kimś zastać”. 

Tylko pytanie brzmi kim? A może inspektorem nadzoru budowlanego? Przyjrzymy się temu zawodowi nieco bliżej.

Wymagania – jakich kwalifikacji potrzebujesz?

Głównym wymogiem stawianym kandydatom ubiegających się o to stanowisko jest posiadanie wyższego kierunkowego wykształcenia (ukończenie studiów budowlanych lub architektonicznych) oraz posiadanie uprawnień  budowlanych. Można je  uzyskać po dwuletniej praktyce i zdaniu odpowiednich egzaminów.

Zatrudnienie – miejsce pracy?

Niewątpliwie jest to praca dla osób lubiących pracować w terenie. W tym wypadku trzeba liczyć się z częstą zmianą otoczenia – inspektor zatrudniany jest przez różnych inwestorów, prowadzących swoje inwestycje w wielu regionach kraju.

Zarobki – ile możesz zarobić?

Jest to kluczowych wskaźnik niemal dla każdej osoby wybierającej zawód. Warto wiedzieć na jakie wynagrodzenie za swoją pracę na danym stanowisku możemy liczyć. W przypadku inspektora nadzoru budowlanego jest to średnio 4701 brutto (dane pochodzą z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń – styczeń 2016), oczywiście może zmienić się w zależności od rozmiaru inwestycji jaką nadzoruje.

Obowiązki – czym będziemy się zajmować?

Zadaniem inspektora jest reprezentowanie inwestora na budowie i kontrolowanie, czy inwestycja realizowana jest zgodnie z projektem, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Rolą jego jest także weryfikowanie, czy jakość wykonywanych prac nie budzi wątpliwość, podobnie jak wykorzystywany materiał budowlany. Odpowiada on również za odbiór gotowego obiektu budowlanego i przekazanie go do użytku.

Są to oczywiście tylko ważniejsze zadania jakie stawiane są przed inspektorem, ale nie da się ukryć, że jego praca obarczona jest dużą odpowiedzialnością. Więcej na temat stawianych wyzwań przeczytasz tutaj http://www.bureauveritas.pl/services+sheet/nadzor+inwestorski+obiektow+budowlanych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com