Ile można zarobić na elektrowni wiatrowej?

O elektrowniach wiatrowych jest coraz głośniej, jednak wciąż dla wielu osób pozostają one zagadką. Moda na ekologiczny tryb życia i dbanie o środowisko naturalne sprawia, że zainteresowanie tym tematem stale rośnie. Elektrownia wiatrowa, czyli wytwarzanie energii elektrycznej przy użyciu turbin wiatrowych, nie wymaga spalania paliw, może mieć określoną moc (mikro, małą lub dużą) oraz różne lokalizacje (morską lub lądową). Wykorzystywana jest do przemysłowej produkcji energii, która jest sprzedawana oraz jako małe, przydomowe elektrownie służące do użytku własnego właściciela.

Pozyskiwanie energii w ten sposób jest ekologiczne i sprzyja ochronie środowiska ze względu na brak emitowanych do atmosfery spalin i zanieczyszczeń chemicznych, poza tym turbiny wiatrowe nie są zagrożeniem dla gleb i wód, w przeciwieństwie do tradycyjnych sposobów pozyskiwania energii.

Inwestycja w energię wiatrową

Wraz ze wzrostem popularności elektrowni wiatrowych, coraz więcej osób zastanawia się, w jaki sposób można generować zyski inwestując w wiatraki. Czy to się opłaca? ile można zarobić? Przede wszystkim należy dobrze poznać branżę, w jaką chce się ulokować swoje pieniądze. Potencjalnych inwestorów mogą zniechęcać koszta początkowe – same koszty projektów i analiz są dość znaczne. Obecnie coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, gdzie kilku przedsiębiorców wspólnie podejmuje się realizacji celu, tworząc jedną grupę inwestycyjną.

Nikt nie musi wówczas wykładać z góry ogromnych pieniędzy – każdy członek grupy finansuje projekt w równym stopniu. Każdy z nich jest również równoprawnym współwłaścicielem elektrowni. Koszty projektu elektrowni zakładają zarówno wydatki poniesione na badania gruntu, w miejscu gdzie maja pojawić się wiatraki, tytuł prawny własności tego gruntu, pozwolenia na budowę, jak i koszta analiz technicznych czy badań geologicznych.

Do początkowych kosztów inwestycji należy doliczyć opłaty deweloperskie (organizacja budowy, rozwinięcie infrastruktury, budowa fundamentów) oraz sam zakup siłowni wiatrowych i ich dostarczenie na miejsce budowy. Koszta te są zmienne, wszelkie rachunki mają więc zazwyczaj charakter danych szacunkowych. Dokonuje się także rachunku strat i zysków, który pomoże ocenić, w jakim stopniu inwestycja może okazać się opłacalna – jakie będzie generować przychody, a jakie koszty. Obliczanie danych na podstawie rocznej produktywności elektrowni wiatrowej o hipotetycznych założeniach, w danym okresie czasu, może dać realny obraz strat i zysków, jakie przynosić będzie inwestycja.

Ile można zarobić inwestując w elektrownie wiatrowe?

Przygotowywane przez specjalistów symulacje i analizy możliwych rachunków rachunków zysków i strat prezentują się optymistycznie. Warto pamiętać także o niemałych kwotach dywidend, wypłacanych każdego roku, przez pełen okres trwania inwestycji.

Biorąc pod uwagę obecne zapotrzebowanie na energię elektryczną i jego stały wzrost a także ceny energii wytwarzanej z paliw, można spodziewać się również nieustannie rosnącego zainteresowania ekologiczną i wolną od zanieczyszczeń energią wiatrową. Perspektywy rozwoju elektrowni wiatrowych są więc niezwykle optymistyczne, a inwestycja w nie uważana jest za doskonały sposób lokowania kapitału, z niemalże pewnym zyskiem. Obliczając zysk jako sumę przychodów, jakie elektrownia generuje, pomniejszoną o koszta jej pozyskiwania – okazuje się, że wzrost przychodów na przestrzeni 20 lat może wynieść nawet 30%. Dodatkowo, wraz z upływem czasu eksploatacji elektrowni, przychody mają tendencje wzrostową, co czyni ją jeszcze bardziej opłacalnym przedsięwzięciem w skali długofalowej.

Po jego upływie, zyski utrzymują się na stałym, wysokim poziomie. Okazuje się więc, że dbałość o ochronę środowiska i chęć zrobienia czegoś dobrego dla ekologii, może stać się świetnym sposobem na ulokowanie pieniędzy i zapewnienie sobie wysokich dochodów na wiele lat. Pierwsze zyski można zanotować niezwłocznie po rozpoczęciu wytwarzania energii – inwestycja ta jest więc jak najbardziej przyszłościowa.

Dziękujemy stronie placpigal.pl za pomoc w przygotowaniu tego artykułu. Na stronie blogu www.placpigal.pl można uzyskać wiele porad dotyczących zakładania innowacyjnych przedsiębiorstw. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com