Na czym polega finansowe badanie due diligence?

Due diligence jest kompleksowym badaniem kondycji przedsiębiorstwa, które z reguły przeprowadza się na zlecenie inwestora zainteresowanego jego kupnem. Nie trudno zgadnąć, że zanim podejmie on decyzję o wejściu kapitałowym, zamierza w ten sposób, po prostu sprawdzić, czy będzie to dla niego korzystne i opłacalne.

Due Diligence jest nieodłącznym elementem każdej transakcji biznesowej i wymaga doskonałej organizacji. Pozwala wówczas zweryfikować istotne informacje, dostarczone przez sprzedającego. W trakcie badania, analizuje się kondycję i każdy aspekt działania firmy, aby prawidłowo ocenić jej sytuację finansową, uzyskać całościowy obraz, a także poznać słabe i mocne strony przedsiębiorstwa. Wyniki badania mają bowiem kluczowe znaczenie. Pozwalają ocenić potencjalne ryzyko, związane z transakcją i określić korzyści wynikające z jej sfinalizowania.

Kto przeprowadza badanie Due Diligence?

W zależności od rodzaju i typu transakcji, analizy przeprowadzane są zazwyczaj przez zewnętrznych specjalistów, posiadających szczegółową i specjalistyczną wiedzę w danej dziedzinie. W zależności od badanego obszaru funkcjonowania firmy, będą to np. prawnicy, doradcy finansowi, doradcy podatkowi, konsultanci, specjaliści IT, eksperci techniczni itp.

Na czym polega finansowe badanie Due Diligence?

Finansowe Due Diligence jest jednym z podstawowych badań, ponieważ umożliwia dostęp i ocenę finansowej kondycji przedsiębiorstwa, która jest jednym z najistotniejszych elementów spółki.

Podczas tego badania, szczególnej wnikliwej analizie, poddaje się przepływ pieniężny w firmie i czynniki, które na niego wpływają. Dzięki temu, uzyskuje się bilans zysków i strat, oraz wgląd w system działania przedsiębiorstwa. Pozwala także, w porę odkryć ewentualne zagrożenia i nieprawidłowości. Finansowe badanie Due Diligence umożliwia wydanie prognozy poinwestycyjnej i ustalić dokładniejszą wycenę spółki. Ponadto zabezpiecza interesy kupującego, przed przeniesieniem na niego wszelkich możliwych negatywnych zobowiązań.

Ze względów bezpieczeństwa, finansowe Due Diligence, przeprowadza się zazwyczaj dopiero po podpisaniu listu intencyjnego. Grono inwestorów jest wówczas już znacznie zawężone, dzięki czemu poufne dane i informacje dotyczące wnętrza spółki, udzielane są tylko nielicznym podmiotom zewnętrznym.

Ile czasu zajmuje finansowe badanie Due Diligence?

Badanie, wraz z podsumowaniem i wyceną, może trwać od kilku dni do kilku miesięcy i zaangażować cały zespół specjalistów. Wszystko zależy od wielkości danego przedsiębiorstwa, zakresu jego działalności a także złożoności procesów biznesowych. Wpływ ma również, konieczność zaangażowania zewnętrznych ekspertów z danej dziedziny i najczęściej ma to miejsce, kiedy firma działa w wyjątkowo niszowej specjalizacji. Ważne jest również to, aby nie utrudniać ekspertom pracy i nie blokować dostępu do niezbędnych podczas kontroli dokumentów.

Finansowe badanie Due Diligence przeprowadza się indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwa i chociaż, za każdym razem może wyglądać inaczej, to zasady i tak zawsze są takie same.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com