Faktoring budowlany – podstawowe informacje

Przepływ środków pieniężnych jest bardzo napiętym tematem w branży budowlanej. Płatności przychodzą powoli, a to sprawia, że trudno utrzymać biznes – a tym bardziej go rozwijać. Aby zwalczyć ten problem, dostępnych jest wiele narzędzi prawnych, takich jak przepisy dotyczące szybkich płatności. Dostępne są również pewne narzędzia biznesowe. Jednym z takich narzędzi jest faktoring faktur budowlanych. Faktoring może być zastraszającym tematem, ale w jego istocie nie może być nic prostszego!

Co to jest faktoring budowlany?

Faktoring budowlany pozwala podwykonawcy na zaciąganie pożyczek w stosunku do przyszłych należności. Faktoring to proces, w którym firmy (w budownictwie – zazwyczaj podwykonawcy) uzyskują zaliczki pieniężne na swoje faktury. Podczas fakturowania faktury budowlanej firma budowlana przypisze swoją fakturę firmie faktoringowej, a w zamian firma faktoringowa dostarczy firmie budowlanej gotówkę.

Faktoring faktur budowlanych wymaga, aby strona wykonująca pracę zgodziła się z firmą faktoringową na uwzględnienie faktur. Zazwyczaj firma faktoringowa zgodzi się na wypłatę 70-80% wartości faktury podwykonawcy na długo przed otrzymaniem płatności. Następnie rachunek staje się obciążeniem dla firmy faktoringowej.

Po zapłaceniu tej firmy faktoringowej za pracę podwykonawcy, firma faktoringowa zapłaci podwykonawcy pozostałe 20-30% minus opłata firmy faktoringowej. Aby poznać poszczególne stawki najlepiej przejrzeć faktoring ranking, co pozwoli na podjęcie rozważnej decyzji co do tego z kim opłaca się współpracować.

Rodzaje faktoringu budowlanego

Zasadniczo istnieją dwa sposoby na uwzględnianie faktur budowlanych:

  • faktoring jednorazowy
  • faktoring kontraktowy (faktoring wszystkich płatności z tytułu postępu w ramach całej umowy)

Faktoring jednorazowy

Faktoring jednorazowy odnosi się do sytuacji właśnie „jednorazowej”. W przypadku faktoringu jednorazowego firma budowlana fakturuje konkretną fakturę, aby w ten sposób spożytkować potrzebne środki. Faktoring jednorazowy może mieć sens tam, gdzie na ogół firma nie ma zbyt wielu problemów z przepływem środków pieniężnych, ale określone wydarzenie lub problematyczne zadanie powodują problemy z finansami. Faktury budowlane w faktoringu jednorazowym są zazwyczaj droższe niż faktoring kontraktowy.

Faktoring kontraktowy

Poprzez faktoring kontraktowy, gotówka będzie dostarczana w zamian za każdą płatność za postęp, podobnie jak faktoring jednorazowy (ale na większą skalę). Ogólnie rzecz biorąc, stawka, jaką obciążają firmy faktoringowe, spadnie, gdy w grę wchodzi większa liczba faktur. Faktury faktoringowe wykorzystywane przez cały okres obowiązywania umowy mogą zapewnić stały przepływ środków pieniężnych na czas trwania pracy. Za każdym razem, gdy wygasa faktura za płatność, firma budowlana może wcześniej zdobyć większość gotówki.

Rozważając taką opcję warto przyjrzeć się niektórym konkretnym przyczynom, które sprawiają, że opłacalne jest korzystanie z faktoringu w przypadku niektórych firm działających w branży budowlanej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com