FAIR MARKET INSTITUTE apeluje

Stowarzyszenie, które niedawno zostało powołane, aby monitorować i ograniczać nieuczciwe praktyki gospodarcze, zaapelowało do dystrybutorów części zamiennych urządzeń biurowych o wstrzymanie importu produktów, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie łamania praw patentowych największych światowych producentów, takich jak HP, Canon czy Xerox.

Solidarna odpowiedzialność za naruszenie patentu

FAIR MARKET INSTITUTE przypomina, że polski system prawny, obok ochrony cywilnoprawnej, w przypadku naruszenia patentu przewiduje również odpowiedzialność karną. Ponadto przepisy wskazują na solidarną odpowiedzialność prawną dotyczącą materiałów eksploatacyjnych – zarówno producenta, jak i dystrybutora.

Właściciel patentu, którego prawo zostało naruszone może żądać:

  • zaniechania naruszenia,
  • usunięcia jego skutków,
  • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
  • naprawienia szkody na zasadach ogólnych, a nawet zamieszczenia w prasie stosownego oświadczenia.

Bezpieczeństwo i legalność

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i legalność handlu produktami markowymi oraz częściami do markowych urządzeń biurowych, FAIR MARKET INSTITUTE zaleca stosowanie kilku podstawowych zasad, zgodnie z którymi należy:

– dopilnować, aby kupowane produkty pochodziły z wiarygodnego źródła oraz posiadały odpowiedni opis, oznakowanie i dokumentację (karty charakterystyki, oznaczenia CE, deklaracje zgodności);

– upewnić się, że kupowane produkty niepochodzące od OEM (OriginalEquipmentManufacturer) nie naruszają praw własności intelektualnej oraz poprosić o zabezpieczenie przed odpowiedzialnością z tytułu ewentualnego naruszenia tych praw – można je otrzymać od dobrych dostawców;

– korzystać ze źródła zaufanego i sprawdzonego – nie kierować się jedynie kryterium ceny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com