Ewidencja BDO — najistotniejsze informacje dla przedsiębiorców

Prowadzenie ewidencji BDO może być dla wielu przedsiębiorców dużym wyzwaniem, ze względu na częste zmiany w przepisach lub brak konkretnych rozporządzeń W tym artykule poznasz najważniejsze informacje na temat ewidencji BDO i przeczytasz o najczęściej popełnianych błędach.

Każdy wytwórca powinien prowadzić swoją ewidencję poprzez indywidualne konto w systemie BDO. Należy pamiętać, że ewidencja może zostać poddana kontroli pod względem poprawności i rzetelności podanych informacji, a wszelkie błędy mogą być sankcjonowane.

Jakie błędy są najczęściej popełniane przy wypełnianiu ewidencji BDO?

Ewidencja BDO jest dokumentem obowiązkowym dla wielu przedsiębiorców, ze względu na wytwarzane przez nich odpady. Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez wytwórców, jest po prostu brak ewidencji. Wielu z nich błędnie klasyfikuje odpady, co wynika najczęściej z niewiedzy lub braku informacji. Wpisy dotyczące wszelkich aktualizacji i dat wytwarzania odpadów muszą być na bieżąco uzupełniane, co również często nie jest wykonywane przez przedsiębiorców.

Kolejnym błędem, najczęściej popełnianym przez przedsiębiorców jest podawanie masy wytworzonych odpadów w kg. Należy również pamiętać, aby w ewidencji uwzględniać wszystkie odpady wytworzone przez firmę w danym roku.

Ważną informacją jest to, że wytwórca nie ewidencjonuje odpadów komunalnych. Podczas kontroli jest to uważane za błąd. Pamiętaj również o tym, że dla każdego miejsca prowadzenia działalności, w którym wytwarzane są odpady, należy prowadzić oddzielną ewidencję.

Dla kogo jest prowadzenie uproszczonej ewidencji BDO?

W przypadku standardowej ewidencji odpadów konieczne jest wypełnienie karty przekazania odpadów oraz karty ewidencji odpadów. Niektóre podmioty wytwarzające odpady mogą jednak skorzystać z prowadzenia uproszczonej ewidencji. Jest ona dopuszczalna dla wytwórców odpadów niebezpiecznych, jeżeli wytwarzają ich mniej niż 100 kg rocznie. W przypadku pozostałych odpadów uproszczona ewidencja może być zastosowana w przypadku tych wytwórców, którzy na swoim koncie mają mniej niż 5 ton odpadów rocznie (odpadów innych niż niebezpieczne, niebędących odpadami komunalnymi).

Podmioty, które nie wytwarzają odpadów, a zajmują się jedynie ich transportem, również podlegają uproszczonej ewidencji odpadów. Musimy pamiętać, że do określenia rodzaju prowadzonej ewidencji bierzemy pod uwagę masę wszystkich wytworzonych odpadów dla danego podmiotu, a nie jedynie dla konkretnej lokalizacji

Raz w roku do 15 marca należy złożyć sprawozdanie roczne z wytworzonych odpadów. Sprawozdanie składane jest na podstawie prowadzonej ewidencji, dlatego ważne jest, aby ewidencja była prowadzona prawidłowo.

Jak przechowywać i udostępniać dokumenty podczas kontroli?

Wszystkie dokumenty i dane, na podstawie których sporządzane są karty ewidencji odpadów, trzeba przechowywać przez pięć lat i udostępniać na żądanie odpowiednich (upoważnionych) organów. W przypadku składowisk odpadów dokumentacja musi być przechowywana do momentu zamknięcia takiej lokalizacji. Ilość i rodzaj przechowywanej dokumentacji jest zależny od prowadzonej działalności i rodzaju wytwarzanych odpadów. Najczęściej takie inspekcje prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Więcej o ewidencji BDO przeczytasz na: https://biones.pl/ewidencja-bdo/

Biuro rachunkowe dla Twojej firmy – sprawdź jakie płyną z tego korzyści

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com