Eksperci na rynku usług księgowych

Niezależnie od tego, czy firma posiada własny Dział Księgowości i zatrudnia Głównego Księgowego, czy też zleca usługi księgowania do jednego z biur rachunkowych w Warszawie, niezbędne będzie wykonywanie okresowych kontroli finansowych w firmie. Pozwolą one ustalić, czy księgi prowadzone są prawidłowo oraz czy zarządzanie finansami przedsiębiorstwa przebiega zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rola Kontrolerów Finansowych nie sprowadza się jedynie do tych dwóch czynności, a powierzenie jej dobrym fachowcom może przynieść firmie o wiele więcej korzyści niż tylko tak zwany „porządek w papierach”.

Na czym polega rola Kontrolera Finansowego?

Kontrole finansowe wykonywane być muszą przez prawdziwych ekspertów, posiadających kompetencję i wiedzę uprawniające ich do wydawania opinii na temat księgowania i zarządzania finansami w firmach. Tego rodzaju usługi świadczone są przez firmy zewnętrzne i warszawskie biura rachunkowe, specjalizujące się w dokonywaniu analiz finansowych oraz w planowaniu strategii rozwoju przedsiębiorstw. To właśnie w wyniku kontroli finansowej wykonanej przez eksperta Zarząd Firmy zlecającej usługę może otrzymać nie tylko raport o błędach i nieprawidłowościach w obecnym stanie ksiąg, ale też dostanie cenne wskazówki co do efektywnego zarządzania firmą w przyszłości.

Jakie są metody pracy Kontrolera Finansowego?

Na co dzień w firmy posiadają oprogramowanie finansowo–księgowe, które w różnym stopniu pozwala na dokonywanie bieżących analiz wyników. Na podstawie danych z systemu można też wysnuć opinie o obecnej dynamice. Jednak do oceny prawdziwej efektywności zarządzania firmą potrzebne jest porównanie planów wyznaczonych poszczególnym menedżerom oraz osiągniętych przez nich w rzeczywistości wyników. W efekcie porównania okaże się, jakie są odchylenia, co z kolei pozwoli na ustalenie akcji korygujących, mających doprowadzić do osiągnięcia pierwotnie założonego celu. Co ważne, takie analizy i akcje korygujące nie mogą mieć charakteru jednorazowego i potrzebne jest ich stałe powtarzanie.

Co to jest outsourcing kompetencji Kontrolera Finansowego?

Wiadomo, że rzadko która firma mogłaby sobie pozwolić na stałą obecność eksperta księgowego albo Kontrolera Finansowego. Dlatego biuro rachunkowe w Warszawie specjalizujące się w tego rodzaju usługach proponuje swoim klientom outsourcing kompetencji Kontrolera Finansowego. Polega on na umożliwieniu stałego dostępu do danych finansowych, na podstawie których da się dokonywać na bieżąco oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa. Można dzięki temu samodzielnie wykonać część pracy Kontrolera Finansowego ustalając odchylenia od wykonania założonego planu i przedsięwziąć, w razie konieczności, akcje korygujące Jest to ogromne wsparcie dla rachunkowości zarządczej w każdym przedsiębiorstwie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com