Druk serii zerowej euro

We wrześniu 1998 roku rozpoczęto druk drugiej partii próbnej banknotów euro. Seria zerowa powstała w oparciu o ostateczną specyfikację techniczną. Banknoty te posiadały wszystkie zabezpieczenia. Każdy nominał (łącznie było to 7 nominałów) drukowano w minimum dwóch niezależnych drukarniach z wykorzystaniem standardowych maszyn. Przewidziano, że na rynku najczęściej będą wykorzystywane banknoty o nominalne 20 euro, dlatego ich serię zerową drukowano w dziewięciu różnych drukarniach.

Głównym celem produkcji serii zerowej euro było sprawdzenie materiałów pod kątem ogólnych specyfikacji. Seria zerowa pozwoliła również dopracować jednolitą specyfikację techniczną, procedurę akceptowania oraz sprawdzania systemu zarządzania jakością.

Zakończenie druku serii zerowej

Druk większości nominałów z serii zerowej zakończono na początku grudnia 1998 roku. Europejski Bank Centralny i banki centralne poszczególnych krajów UE rozpoczęły badania mające na celu szczegółowe sprawdzenie wydrukowanych banknotów. Wykonano testy w laboratoriach, poddano euro działaniu wysokowydajnych urządzeń sortujących oraz sprawdzono je pod lupą w celu wykluczenia ewentualnych pomyłek technologicznych.

W sprawdzaniu serii zerowej wzięło udział 11 niezależnych laboratoriów (sprawdzono łącznie 150 tysięcy banknotów o wszystkich nominałach). Badania wykazały, że wszystkie drukarnie wyprodukowały euro spełniające wymogi zawarte w specyfikacji technicznej. Seria zerowa potwierdziła, że należy nieco zwęzić pasek zabezpieczający, dzięki czemu można szybciej wtapiać go w papier.

Seria Zerowa

Seria zerowa była przykładem do druku referencyjnych arkuszy banknotów. Arkusze te wykorzystano podczas produkcji wysokonakładowej. Pozwoliła ona także na opracowanie katalogu, w którym zamieszczono banknoty spełniające wymogi jednolitej specyfikacji oraz próbki euro z różnymi defektami. W katalogu umieszczono ponadto banknoty znajdujące się na granicy do zaakceptowania. Dokument ten stał się wzorcowym katalogiem dla drukarni, które zajęły się wysokonakładową produkcją banknotów euro (od 1999 roku). Na podstawie wyników badań serii zerowej opracowano również szczegółowe specyfikacje techniczne dla poszczególnych nominałów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com