Dowiedz się dlaczego warto skorzystać z usługi badań nieniszczących!

Proste, konwencjonalne metody kontroli, takie jak ultradźwiękowe badania grubości, mogą stanowić przydatną, szybką i tanią metodę oceny materiałów. Jednak w porównaniu z zaawansowanymi możliwościami, jakie dają badania nieniszczące, takie metody są na ogół mniej powtarzalne i mają niższe prawdopodobieństwo wykrycia.

Istnieje wiele korzyści, jakie można uzyskać dzięki zaawansowanym badaniom nieniszczącym, z których niektóre zostaną krótko opisane poniżej. Główną wadą tych zaawansowanych technologii jest oczywiście ich koszt. Zaawansowane instrumenty badań nieniszczących mogą kosztować dziesiątki tysięcy złotych, jeśli nie więcej i wymagają znacznego poziomu szkoleń, aby jak najlepiej wykorzystać ich zalety. Ale uwaga: możliwość wynajęcia tej technologii może radykalnie obniżyć koszty wejścia na ten rynek dla wielu klientów w takich zastosowaniach, jak:

  • wykrywanie pęknięć i wad,

  • ocena spoiny,

  • testowanie rur,

  • mapowanie korozji,

  • inspekcja kompozytów itp.

Zalety zaawansowanego badania nieniszczącego

Ogólnie mówiąc, zaawansowane oprzyrządowanie może, w odpowiednich rękach, zapewnić dokładniejsze i bardziej wiarygodne dane kontrolne. Dane są bardziej zapisywalne i bardziej powtarzalne. Zaawansowane technologie zapewniają bardziej intuicyjne obrazy, lepsze sposoby prezentowania danych i generowania raportów kontrolnych o wyższej wartości dla klientów. Na przykład badania nieniszczące są intuicyjnym sposobem reprezentowania danych kontrolnych poprzez używanie różnych kolorów dla różnych pozostałych grubości ścianek, na przykład podczas inspekcji skorodowanych lub erodowanych rur, pozwala to uzyskać obraz, który jest łatwy do zrozumienia.

Dzięki większej kontroli nad konfiguracją przyrządu, zaawansowane procedury badań nieniszczących można zoptymalizować pod kątem konkretnych kontroli. Pliki instalacyjne można zapisywać cyfrowo i łatwo przenosić na inne. Cyfrowe nagrywanie oznacza, że dane można wysłać pocztą elektroniczną do współpracowników, gdy wymagana jest druga opinia lub gdy złożone dane muszą zostać ocenione przez technika wyższego poziomu. Możliwość przechowywania dużych plików danych kontroli oznacza również, że nowe kontrole można porównać do tych wykonanych wcześniej, w celu ustalenia, czy nastąpiło dalsze pogorszenie, oraz monitorowania, na przykład, wzrostu pęknięć. Ponadto użycie skanerów poprawia powtarzalność i pomaga zapewnić, że kontrole sekwencyjne są bezpośrednio porównywalne i mniej subiektywne.

Dzięki tym zaletom nastąpił znaczny wzrost zaawansowanego sektora badań nieniszczących, co znalazło odzwierciedlenie w wielkości zaawansowanych instrumentów badań nieniszczących, które obecnie mogą być wynajmowane.

Wady zaawansowanego badania nieniszczącego

W porównaniu do metod konwencjonalnych obsługa zaawansowanego oprzyrządowania wymaga wyższego poziomu szkolenia i dodatkowej certyfikacji, co wiąże się z wyższymi kosztami. Jednak, jak omówiono powyżej, wdrożenie zaawansowanego badania nieniszczącego zapewnia lepszą, a zatem wyższą usługę o wyższej wartości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com