Doświadczenia Estonii we wprowadzeniu euro

Estonia przystąpiła do Unii Europejskiej w 2004 roku. Wówczas też, w traktacie akcesyjnym zobowiązała się do przyjęcia waluty euro. Owe zobowiązanie zostało zrealizowane z dniem 1 stycznia 2011 roku, kiedy to Estonia stała się członkiem strefy euro.

Przystąpienia Estonii do strefy euro

Wniosek przystąpienia Estonii do strefy euro został zatwierdzony przez Radę Unii Europejskiej 13 lipca 2010 roku. Euro stało się prawnym środkiem płatniczym w Estonii od 1 stycznia 2011 roku. Wtenczas zastąpiło walutę narodową: koronę estońską. Wymiany waluty można było dokonać po nieodwołalnym stałym kursie wymiany, wynoszącym 1 euro = 15,6466 koron estońskich. W Estonii mieliśmy do czynienia ze stosunkowo krótkim okresem równoległego obiegu dwóch walut – narodowej i wspólnotowej. Trwał on dwa tygodnie, gdyż już 15 stycznia 2011 roku, korona estońska przestała być prawnym środkiem płatniczym.

Akcja społeczna

W Estonii prowadzono szeroko zakrojoną społeczną akcję edukacyjną. Od 1 lipca 2010 w sklepach, kawiarniach, instytucjach państwowych i wszelkich placówkach detalicznych, podawano ceny zarówno w koronach jak i euro. Miało to na celu zminimalizowanie tak zwanego efektu cappuccino, czyli nieuzasadnionego podnoszenia cen, zaokrąglając je w górę, dla produktów codziennej konsumpcji bądź użytku. Rozpoczęto także dystrybucję materiałów edukacyjnych (ulotek i plakatów i innych materiałów) oraz emisje spotów telewizyjnych. Wszystko to miało na celu dotarcie do jak największej liczby Estończyków z informacją o nowych monetach i banknotach euro.

Bezterminowa wymiana

Estonia jest jednym z państw, w którym walutę narodową na euro można wymieniać bezterminowo. Okres ten, zarówno dla monet jak i banknotów, nie został w żaden sposób ograniczony. Wymiany w tym wymiarze, można dokonać jednakże tylko w estońskim banku krajowym (Eesti Pank). Banki centralne pozostałych państw strefy euro dokonywały wymiany waluty narodowej na wspólnotową tylko do 28 lutego 2011 roku oraz kwota wymiany była ograniczona do 1000 euro dziennie na osobę/transakcję.

Estonia, w dniu 1 stycznia 2011 roku, stała się 17 członkiem strefy euro.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com