Dodatek stażowy – zasady w pracy państwowej

W zależności od wykonywanej pracy, stanowiska czy instytucji, w której jesteśmy zatrudnieni, mogą przysługiwać nam rozmaite profity. Zazwyczaj są to klasyczne premie, ale nie tylko. Jednym z charakterystycznych dodatków, występujących zazwyczaj tylko w instytucjach państwowych, jest dodatek stażowy.

Dodatek stażowy. Komu przysługuje?

Dodatek stażowy to dodatek do wynagrodzenia, określony prawnie i przysługujący pracownikom, zatrudnionym w jednostkach budżetowych. Jest on naliczany po przepracowaniu konkretnego czasu. Dodatek stażowy otrzymują między innymi żołnierze zawodowi, policjanci i inni funkcjonariusze mundurowi, pracownicy służby zdrowia, urzędnicy, nauczyciele czy też osoby zatrudnione w sądownictwie.
Co ciekawe, również w firmach niepaństwowych może być wypłacany dodatek stażowy, jednak w takim przypadku jest to świadczenie nieobowiązkowe. Z tego też powodu, przeglądając oferty pracy na rozmaitych portalach branżowych, jak choćby pracuj.pl, warto sprawdzać, który pracodawca oferuje taki profit.

Wysokość i sposób naliczania dodatku stażowego.

Parametry te są naliczane w sposób odmienny dla różnych stanowisk. Dla przykładu, pracownik administracji publicznej otrzymuje 5% miesięcznego wynagrodzenia, gdy jego praca w urzędach państwowych przekroczyła pięć lat, zaś dodatek rośnie o 1% co roku, do nieprzekraczalnej wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. Z kolei w przypadku nauczycieli, dodatek stażowy nalicza się już po czwartym roku pracy i wynosi 1% wynagrodzenia zasadniczego, za każdy przepracowany rok. Podobnie jak w przypadku urzędników, nie może on przekroczyć 20% wysokości wynagrodzenia zasadniczego, zaś gdy nauczyciel zatrudniony jest w kilku placówkach, okres stażu pracy ustalany jest indywidualnie dla każdej z nich.

Kiedy wypłacany jest dodatek stażowy.

W znakomitej większości przypadków dodatek stażowy nie jest osobnym świadczeniem, a pracodawca wypłaca go razem z wynagrodzeniem zasadniczym. W przypadku wzrostu lub nabycia prawa do dodatku stażowego, jest on wypłacany w miesiącu kolejnym, po miesiącu w którym miało to miejsce.

Dodatek stażowy a przerwy w pracy.

Dodatek stażowy przysługuje pracownikowi nieobecnemu z powodu zwolnienia chorobowego lub nieobecności podyktowanej opieką nad członkiem rodziny. Co istotne, nie zwiększa on podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego, zasiłków opiekuńczego i chorobowego czy świadczeń rehabilitacyjnych. W przypadku zasiłku macierzyńskiego jest jednak wliczany do podstawy jego wymiaru i nie przysługuje podczas jego pobierania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com