Dlaczego umowy zlecenia są korzystne dla pracodawców?

Wraz z początkiem nowego roku zmieniło się prawo i zasady obowiązujące w zatrudnieniu pracowników na umowę zlecenie. Pracodawcy zobowiązani są do ewidencjonowania liczby godzin wykonania zlecenia, a minimalna stawka godzinowa, jaka przysługuje pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę zlecenie wynosi 13 zł brutto za godzinę. Nadal jednak jest to forma zatrudnienia, która przynosi wiele korzyści pracodawcy, stąd coraz więcej firm decyduje się na nawiązywanie współpracy ze zleceniobiorcami w takiej formie.

Z korzyścią dla zleceniodawcy

Wiele osób starając się o pracę, szuka stabilności i chciałby pracować w firmie, która zaproponuje im umowę o pracę najlepiej na czas nieokreślony. To dla pracownika najkorzystniejsza sytuacja, którą można uznać dla niego wręcz za idealną. Przedsiębiorcy w wielu sytuacjach nie są w stanie zagwarantować swoim pracownikom takich warunków. Alternatywą jest więc umowa zlecenie, która jest korzystna dla obu stron, jest pewnego rodzaju kompromisem, który w biznesie jest tak niezwykle ważny.

Dla zleceniodawcy umowa zlecenie oznacza możliwość jej wypowiedzenia w dowolnym momencie. Wyjątkiem jest umowa, w której okres wypowiedzenia został wyraźnie zaznaczony. Dużą zaletą dla pracodawcy jest również to, że w momencie niewywiązania się zleceniobiorcy z umowy i jej rozwiązaniu ze strony pracownika przed wykonaniem zlecenia zleceniodawca ma prawo domagać się od niego zwrotu wydatków, które musiał on ponieść w związku z podjęciem się określonych działań. Bez wątpienia umowa zlecenie związana jest z mniejszymi kosztami, jakie firma ponosi z tytułu zatrudnienia, co często jest główną przyczyną proponowania pracownikowi takiej formy zatrudnienia. Umowa zlecenie często odciąża zleceniodawcę z obowiązku ciągłego nadzoru nad wykonywanymi pracami przez zleceniobiorcę.

Zyskuje również zleceniobiorca

Do niedawna umowa zlecenie była utożsamiana z umową o dzieło, co wynikało z braku przynajmniej podstawowych różnic, jakie wynikają z obu tych form zatrudnienia. Korzystne dla pracownika w przypadku umowy zlecenie jest przede wszystkim to, że może on pracę wykonywać samodzielnie bez nadzoru pracodawcy. Może on również wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie, jak również otrzymuje wyższe wynagrodzenie z powodu braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, co jednak dotyczy jedynie studentów do 26 roku życia.

Aby mieć pewność, że zawarta przez nas umowa z pracownikiem lub planowane nawiązanie współpracy jest zgodne z prawem, można skonsultować się z doradcami z zakresu prawa pracy i zajmującymi się sprawami personalnymi, których przykładem jest firma  Seka.pl.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com