Dlaczego planowanie produkcji jest ważne?

Planowanie produkcji jest kluczowym elementem zarządzania produkcją w każdej firmie produkcyjnej, niezależnie od branży. W celu skutecznego planowania, niezbędne jest poznanie długo-, średnio- i krótkoterminowego popytu na podstawie którego określa się ilości produktów do wyprodukowania oraz zapotrzebowanie na surowce, magazynowanie, transport i opakowania.

Popyt długoterminowy, najczęściej w horyzoncie dwunastu miesięcy, jest konieczny do opracowania strategii dla przedsiębiorstwa. Średnioterminowy, od 6-3 miesięcy, pozwala na sprecyzowanie zapotrzebowań co do zasobów produkcyjnych, zarówno maszynowych jak i ludzkich. Krótkoterminowy, w horyzoncie tygodni, a nawet dni, pozwala na precyzyjne zaplanowanie prac w obszarze produkcji. 

Przeczytaj: Traceability

Planowanie produkcji opiera się na cyklu wytwarzania, począwszy od określenia zapotrzebowania materiałowego na surowce, aż do dostawy produktu finalnego. Plan produkcji służy przede wszystkim do celów budżetowych, określenia kosztów oraz zysków, jakie przedsiębiorstwo uzyska ze sprzedaży zaplanowanych ilości. Na podstawie długoterminowego planu produkcji określa się, czy firma dysponuje wystarczającym parkiem maszynowym oraz jakie będą konieczne inwestycje. Planowanie produkcji pozwala także na określenie poziomu zatrudnienia, zapasu minimalnego i maksymalnego w magazynach wyrobów gotowych, a także na określenie zapasu minimalnego i maksymalnego dla poszczególnych surowców, które będą magazynowane.

Wiedza na temat BOMów (ang.Bill of Material) oraz technologii jest kluczowa dla poprawnego planowania produkcji, niezależnie od jej długości. BOM to nic innego jak przepis na dany produkt – informacja, jakie składniki wchodzą w skład danego produktu. Technologia z kolei określa sposób wykonania wyrobu lub półwyrobu, w tym numer i ilość operacji oraz czas ich trwania. Plan produkcji jest tworzony w określonym horyzoncie czasowym, z uwzględnieniem kalendarza pracy zakładu.

Przeczytaj: https://www.dsr.com.pl/nagla-zmiana-planow-jak-wdrozenie-systemu-aps-pomaga-firmie-produkcyjnej-utrzymac-stabilnosc/

Zasoby maszynowe i ludzkie stanowią kluczowe czynniki w planowaniu krótkoterminowym. Plan krótkoterminowy jest tworzony w zależności od specyfiki branży i określa wielkość produkcji w określonych jednostkach czasu. Dla przykładu branża przemysłu metalowego wymaga planu krótkoterminowego na kilka tygodni, podczas gdy w branży spożywczej plan krótkoterminowy może obejmować tylko kilka dni. Plan krótkoterminowy jest narażony na największe zmiany.

Więcej: https://www.dsr.com.pl/planowanie-produkcji-czym-jest-i-dlaczego-jest-takie-wazne/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com