Czym są instrumenty CFD?

CFD są instrumentami pochodnymi, co oznacza, że nie mają żadnej własnej wartości, a jedynie są uzależnione od powiązanych z nimi aktywów. Należy wymienić wśród nich na przykład indeksy, akcje, surowce, obligacje czy też waluty (Forex). Wartość rynku instrumentów pochodnych szacowana jest na 1,2 kwintyliona USD.

Mówiąc o instrumentach finansowych, mamy na myśli kontrakt – tudzież umowę finansową – który ustala wartość. Podstawą do jej ustalenia są wartości bazowych aktywów. Chcąc sprzedać dany kontrakt, nie musimy być właścicielem aktywa bazowego, jednak mamy prawo do tego, aby udostępnić naszemu nabywcy pieniądze, które niezbędne są do jego zakupu, albo też udostępnić mu inny kontrakt pochodny.

W jakim celu wykorzystuje się instrumenty finansowe?

Kiedy mowa o instrumentach finansowych, wówczas najczęściej sytuacja wymaga od nas zabezpieczenia danej inwestycji, albo też spekulacji. Jeśli więc chcielibyśmy podjąć próbę spekulacji na instrumencie pochodnym i osiągnąć przy tym zysk, to cena jego zakupu nie może być wyższa niż cena aktywa bazowego.

Instrumenty finansowe pochodne doskonale sprawdzają się także, jeśli będziemy chcieli wykorzystać je jako zabezpieczenie przed zmianą ceny. Niemniej dobrze poradzą sobie także na drodze do zminimalizowania ryzyka transakcji krótkoterminowych. Może w nich bowiem dojść do sytuacji, w której cena aktywa ulegnie zmianie.

Czym są instrumenty CDF?

CFD to kontrakty na różnice kursowe i z angielskiego oznaczają Contract for Difference.  Strony zawierając taką umowę zobowiązują się do wymiany takiej kwoty, która będzie równa różnicy powstałej pomiędzy ceną otwarcia, a ceną zamknięcia danej pozycji.

W odróżnieniu od kupna akcji na giełdzie, działanie CFD polega na tym, że po przeprowadzeniu takiej transakcji nie stajemy się posiadaczami faktycznymi danego instrumentu bazowego, jakim są na przykład akcje. Bardzo ważne jest w tym także to, że możemy dane pozycje bez problemu otworzyć nawet na spadki. Jak to zrobić? Po prostu najpierw należy sprzedać instrument, a następnie go odkupić po upływie jakiegoś czasu. W praktyce działania te prowadzą do tego, że następuje krótka sprzedaż.

Instrumenty CFD związane są ściśle z dźwignią finansową. W skuteczny sposób wykorzystują ten efekt, co oznacza, że aby przeprowadzić daną transakcję wymiany, będzie nam potrzebny tylko i wyłącznie ułamek jej pełnej wartości. Depozyt zabezpieczający – to właśnie tak określa się kwotę, która będzie nam potrzebna do otwarcia danej pozycji. A co z kosztami transakcji CFD? Tutaj należy wspomnieć o spreadzie – czy inaczej – widełkach ceny Kup i Sprzedaj. Mowa o aktualnej cenie, po której po prostu można zarówno kupić, jak i sprzedać. Zasada jest dość prosta – im węższy spread, tym musimy się liczyć z tym, że będziemy potrzebować mniejszego ruchu cen do tego, aby wygenerować zysk na danej pozycji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com