Czym jest restrukturyzacja firmy i na czym polega?

Formalna restrukturyzacja ma na celu ochronę przed upadłością przedsiębiorstwa. Tego typu proces warto więc przeprowadzić w przypadku trudnej sytuacji finansowej. Kto może pomóc w restrukturyzacji biznesu i na czym polegają czynności z tym związane? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w treści niniejszego poradnika.

Podstawowe zasady restrukturyzacji przedsiębiorstwa

Restrukturyzacja jest złożonym procesem czynności o podłożu prawno-ekonomicznym oraz organizacyjnym. Przedsięwzięcie to ma na celu podniesienie wartości firmy, czyli zwiększenie cen sprzedaży towarów lub usług, w zależności od prowadzonej działalności.

Aby móc przeprowadzić ten proces z dobrym skutkiem, należy wprowadzić bardzo głębokie zmiany w aktywach, pasywach, a także kapitale organizacyjnym przedsiębiorstwa. Dzięki temu można zawrzeć nowy korzystniejszy układ z wierzycielami. Restrukturyzację można zatem nazwać transformacją, która w ostatecznym rozrachunku ma zabezpieczyć firmę przed ogłoszeniem upadłości.

Jakie są rodzaje restrukturyzacji firm?

W przepisach prawa, proces restrukturyzacji firmy dzieli się na kilka wariantów:

    • postępowanie o zatwierdzenie układu – zawierany bezpośrednio z wierzycielami, zatwierdzany przez sąd,

    • przyspieszone postępowanie układowe – określa plan zmian w organizacji, a także harmonogram spłat innych należności finansowych,

    • postępowanie układowe – podobne do ogłoszenia upadłości z zatwierdzeniem układu,

    • postępowanie sanacyjne – gwarantuje firmie ochronę przed egzekucją komorniczą, a jednocześnie umożliwia zrywanie umów, które niekorzystnie wpływają na sytuację finansową przedsiębiorstwa.

O czym warto pamiętać przeprowadzając restrukturyzację firmy?

Moment, w którym restrukturyzacja firmy to dobry pomysł to ten, w którym przedsiębiorstwo jest narażone na ryzyko niewypłacalności wobec wierzycieli. Aby procedura zakończyła się sukcesem, należy przygotować plan restrukturyzacyjny. Szczegóły na ten temat można znaleźć w Art. 10, Prawo restrukturyzacyjne, Dz. U. z 2021 r., poz. 1588, t.j.

Przygotowanie planu gwarantuje przyspieszenie procesu restrukturyzacji np. za pomocą układu z wierzycielami. Aby stworzyć tego typu dokument, warto skorzystać z pomocy doświadczonego reprezentanta prawnego. Jego wiedza i doświadczenie w zakresie branży gospodarczej zapewnia większą pewność i skuteczność samego procesu.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa to proces, który może uchronić firmę przed bankructwem. Aby przeprowadzić ją prawidłowo, warto skorzystać z pomocy prawnika i doradcy do spraw gospodarczych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com