Czy w umowie o pracę należy określać kategorię zaszeregowania

U pracodawcy obowiązuje regulamin wynagradzania, który zawiera kategorie zaszeregowania wynagrodzenia, tzw. widełki płacowe. Czy pracodawca podpisując z pracownikiem umowę o pracę lub aneks powinien dodatkowo, oprócz wysokości płacy, zasadniczej zamieszczać informację o zaszeregowaniu w tych dokumentach?

Nie, nie ma potrzeby by w umowie o pracę wpisywać kategorię zaszeregowania, skoro tabele znajdują się w regulaminie wynagradzania, a w treści umowy wpisana jest stawka płacy zasadniczej.

Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności m.in. wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia.

Pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, ustala warunki wynagradzania za pracę, a także inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania, w regulaminie wynagradzania.

Ważne: Treść umów o pracę odnosząca się do wynagrodzenia nie musi dublować się z postanowieniami regulaminu wynagradzania i odwrotnie. Regulamin dotyczy ogółu pracowników, określa jakie świadczenia, dodatkowe składniki mogą być przyznawane, natomiast każda umowa o pracę zawiera indywidualne ustalenia dokonane między pracownikiem a pracodawcą, z uwzględnieniem stanowiska pracy, kwalifikacji, stażu pracy itd., przy czym warunki płacowe danego pracownika nie mogą być mniej korzystne niż wynikające z ogólnych, regulaminowych postanowień wewnętrznych.

Regulamin wynagradzania jest też miejscem na ewentualny taryfikator płacowy. Można bowiem podzielić pracowników na grupy według stanowisk pracy i ustalić dla nich kategorie płac (zwykle robi się to widełkowo, a więc poprzez wyznaczenie pewnego przedziału stawek od – do). Zaszeregowanie nie jest więc tożsame ze stawką wynagrodzenia. Kategorie zaszeregowania mają jedynie pomóc w ustaleniu stawki wynagrodzenia danego pracownika, dlatego nie muszą być elementem umowy o pracę.

Podstawa prawna:

  • art. 29 § 1, art. 772 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

Izabela Nowacka
Ekonomista, ekspert portalu PortalKadrowy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com