Czy osoba fizyczna może ogłosić upadłość?

Postępowanie upadłościowe to proces, który może zostać przeprowadzony zarówno wobec niewypłacalnego przedsiębiorcy jak i w stosunku do osoby fizycznej. Upadłość przedsiębiorcy i upadłość osoby fizycznej regulowana jest odmiennymi przepisami. Upadłość osoby fizycznej nazywamy upadłością konsumencką. Kiedy osoba fizyczna może zgłosić wniosek o upadłość konsumencką? Jaki jest katalog osób fizycznych mogących ogłosić upadłość?

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej wskazują, które osoby mogą złożyć w sądzie wniosek o upadłość. Są nimi:

  • Osoby fizyczne czyli osoby nie prowadzące działalności gospodarczej.

  • Osoby fizyczne, które wcześniej prowadziły działalność gospodarczą, pod warunkiem że zaprzestały tej działalności i została ona wykreślona z rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  • Rolnicy, pod warunkiem że nie prowadzą innej, dodatkowej działalności gospodarczej i zawodowej.

Wniosek o upadłość może zostać złożony również w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej. Czynności za takie osoby w postępowaniu upadłościowym będzie wykonywał opiekun osoby.

Obowiązujące przepisy dotyczące zagadnienia ogłoszenia tzw. bankructwa, wskazują również jakie uprawienia mają w tej kwestii wspólnicy spółek, jak wygląda sprawa w przypadku, kiedy jedno lub oboje małżonków chcą ogłosić upadłość. Jest to dosyć rozległa i złożona problematyka. Dlatego, jeśli chcemy uzyskać szczegółowych odpowiedzi na temat, kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką, możemy sięgnąć do odpowiednich stron internetowych, jak na przykład upadłośćkonsumencka.com.pl/upadlosc-konsumencka/kto-moze-zlozyc-wniosek-o-upadlosc-konsumencka/. Znajdziemy tam wyczerpujące informacje oparte na aktualnym stanie prawnym.

W jakiej sytuacji osoba fizyczna może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Podstawową przesłanką ogłoszenia upadłości przez osobę fizyczną jest jej niewypłacalność o charakterze trwałym. Jeśli dłużnik utracił zdolność do spłaty wymagalnych zobowiązań i opóźnienie w spłatach przekracza okres 3 miesięcy, może skutecznie dochodzić ogłoszenia upadłości.

Kolejnym warunkiem, w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jest brak umyślności i rażącego niedbalstwa w doprowadzeniu do niewypłacalności. Jeżeli sąd stwierdzi, że dłużnik działał w sposób celowy, np. zaciągając kolejne zobowiązania miał świadomość, że nie będzie w stanie ich spłacać lub wcale nie miał zamiaru ich regulować, nie dojdzie do ogłoszenia upadłości.

Upadłość konsumencka a brak majątkuJakie są skutki ogłoszenia upadłości osoby fizycznej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej powoduje, że dłużnik traci prawo do zarządzania i rozporządzania swoim majątkiem. Czynności prawne dłużnika dotyczące składników jego majątku stają się nieważne. Majątek osoby fizycznej, po ogłoszeniu jej upadłości, staje się masą upadłości. Oznacza to, że dobytek jak również i wynagrodzenie dłużnika będą przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Po ogłoszeniu upadłości, wobec osoby fizycznej, wszystkie jej dotychczasowe zobowiązania stają się natychmiast wymagalne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com