Czy każdy dentysta to milioner? – czyli stomatologiczny biznes

Celem pracy dentysty jest sprawowanie opieki stomatologicznej, na którą składa się działalność profilaktyczna, lecznicza, a także rehabilitacyjna całej jamy ustnej człowieka.

Profilaktyka dotyczy zapobiegania chorobom zębów oraz dziąseł. Jawi się ona takimi działaniami jak np. fluorowanie zębów. Działalność lecznicza natomiast obejmuje przede wszystkim interwencję, w sytuacji kiedy w jamie ustnej doszło do zmian chorobowych. Działalność natomiast rehabilitacyjna prowadzi do uzupełnienia braku zębów. Zawód dentysty u większości wywołuje strach oraz lęk, które zmuszają go do wizyty dopiero w ostateczności, w wyjątkowych przypadkach.

Zatem stomatolog bardzo często ma do czynienia z osobami, które cierpią, a do tego są wystraszone. Musi on więc wykazać się ogromną cierpliwością, odpornością emocjonalną, jak również umiejętnością postępowania z ludźmi. Poza tym powinien umieć wczuć się w sytuację swojego pacjenta oraz potrafić podjąć szybkie, a przy tym trafne decyzje. Zatem w tym zawodzie bardzo istotne są wytrwałość, refleks, wyjątkowa spostrzegawczość, zdolność koncentracji , a także podzielność uwagi.

Kto może zostać dentystą?

W naszym kraju lekarzem dentystą może być osoba, która jest obywatelem polskim lub obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego w Unii Europejskiej. Poza tym ma pełną zdolność do czynności prawnych, jak również stan zdrowia, który pozwala na wykonywanie zawodu lekarza dentysty, wykazuje nienaganną postawę etyczną, posiada dyplom lekarza dentysty wydany przez polską szkołę wyższą lub dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza dentysty, spełniające minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej, wydany przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, a także odpowiednie świadectwo bądź dyplom lekarza dentysty.

Osoba tak musi także odbyć staż podyplomowy, jak również złożyła z wynikiem pozytywnym Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy w języku polskim lub w języku, w jakim były prowadzone w polskich uczelniach medycznych studia na kierunku lekarsko – dentystycznym.

Jakie zarobki mają dentyści?

Zarobki lekarzy stomatologii w naszym kraju są różne. Uzależnione jest to oczywiście od godzin pracy, ale także od miejsca, w którym przyjmują pacjentów.
Miejscem pracy dentysty jest głównie specjalistyczny gabinet. Czas pracy w tym zawodzie uzależniony jest przede wszystkim od tego, gdzie on pracuje. W prywatnych gabinetach najczęściej jest to kilka (4-8) godzin dziennie. Dłuższy czas pracy jest zazwyczaj niemożliwy ze względu na zmęczenie dentysty.

Okazuje się, iż stomatolodzy świadczący swoje usługi w palcówkach państwowych mogą liczyć na niższe wypłaty od tych, którzy prowadza działalność prywatną. Co istotne, modzi lekarze zarabiają o wiele mniej od tych posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe. Statystyki pokazują, że dobrzy, uznani stomatolodzy zaliczają się do grupy osób, które zarabiają grubo ponad średnią krajową. Zatem, może nie każdy dentysta to milioner, ale jego zarobki nie są najniższe.

Źródło: Periodontolog Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com