Co zrobić, aby zapewnić bezpieczną dostawę żywności?

Częstość występowania chorób przenoszonych przez żywność wzrosła z biegiem lat i spowodowała poważny problem zdrowia publicznego na całym świecie. Patogeny przenoszone przez żywność można znaleźć w różnych produktach spożywczych i ważne jest, aby wykryć patogeny przenoszone przez żywność, aby zapewnić bezpieczną dostawę żywności i zapobiegać chorobom przenoszonym w ten sposób.

Konwencjonalne metody stosowane do wykrywania patogenów przenoszonych przez żywność są:

  • czasochłonne

  • pracochłonne.

W związku z tym opracowano szereg metod szybkiego wykrywania patogenów przenoszonych przez żywność jak pobieranie próbek żywności, co jest wymagane w wielu analizach żywności. Metody szybkiego wykrywania można podzielić na metody oparte na kwasach nukleinowych, oparte na biosensorach i oparte na immunologii. W tym artykule spojrzymy bardziej na zastosowanie najnowszych szybkich metod wykrywania patogenów bakteryjnych przenoszonych przez żywność.

Metody wykrywania – jak to działa?

Uwzględnione metody wykrywania to prosta reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR), multipleks PCR, PCR w czasie rzeczywistym, amplifikacja oparta na sekwencji kwasu nukleinowego (NASBA), amplifikacja izotermiczna za pośrednictwem pętli (LAMP) i mikromacierz oligonukleotydowego DNA, które są klasyfikowane jako metody oparte na kwasie nukleinowym, bioczujniki optyczne, elektrochemiczne i masowe, które sklasyfikowano jako metody oparte na biosensorach. Inną opcją jest test immunoenzymatyczny (ELISA) i test immunologiczny z przepływem bocznym, które są klasyfikowane jako metody immunologiczne. Ogólnie rzecz biorąc, metody szybkiego wykrywania są na ogół wydajne czasowo, czułe, specyficzne i oszczędzające pracę. Rozwój metod szybkiego wykrywania ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu i leczeniu chorób przenoszonych przez żywność.

Choroby wywołane przez patogeny w żywności

Choroby przenoszone przez żywność stały się głównym problemem zdrowia publicznego na całym świecie z powodu znacznie zwiększonej zachorowalności na choroby przenoszone przez żywność w ciągu ostatnich 20 lat. Chociaż trudno jest oszacować globalną zachorowalność na choroby przenoszone przez żywność, ponieważ niektóre przypadki są zaniżone, zwłaszcza w krajach rozwijających się, to jednak w wielu częściach świata odnotowano wzrost zachorowalności na choroby przenoszone przez żywność. Na przykład, wybuch epidemii chorób przenoszonych przez żywność na Tajwanie gwałtownie wzrósł ze 121 w 1995 roku do 177 w 1996 roku i od tego czasu zachorowalność stale rośnie. Ponadto około jedna czwarta populacji jest obecnie bardziej zagrożona chorobami przenoszonymi przez żywność.

Ogólnie rzecz biorąc, choroby przenoszone przez żywność są spowodowane spożywaniem żywności lub wody skażonej patogenami lub ich toksynami. Patogeny wywołujące choroby przenoszone przez żywność są często określane jako patogeny przenoszone przez żywność i obejmują bakterie, wirusy, grzyby i pasożyty. Konwencjonalne metody wykrywania patogenów bakteryjnych przenoszonych przez żywność, obecnych w żywności, opierają się na hodowli mikroorganizmów na płytkach agarowych, a następnie standardowej identyfikacji biochemicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com