Co to jest RODO? Czy szkolenie RODO jestkonieczne?

RODO czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych to Unijne rozporządzenie, którego celem jest wprowadzenie zasad, zgodnie, z którymi będzie odbywało się przetwarzanie danych osobowych. Wprowadzenie, RODO nastąpiło 25 maja 2018 r. Przedsiębiorcy, właściciele średnich, małych firm lub prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, czują się zdezorientowani docierającymi do nich informacjami. Im mniejsza firma tym uboższa wiedza o RODO i konsekwencjach stosowania rozporządzenia w praktyce.

RODO, a dane osobowe?

Dane osoboweto informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznejw szczególności na podstawie identyfikatora danych, jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny,identyfikator internetowy (np. adres IP), szczególne czynniki, określające: fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. RODO poszerza dane osobowe, o szczególne kategorie danych (porównywalne z danymi wrażliwymi), jak: pochodzenie rasowe, etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne oraz dane biometryczne, niezbędne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

RODO – kogo obowiązuje?

Milionowe kary nawet do 2 mln euro, dodatkowe obowiązki i wyzwania techniczne wprowadzają administratorów w dezorientacje. 25 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w zakresie swobodnego przepływu takich danych.Uchylona została dyrektywa 95/46/WE (Dz.U. UE L 119/1).Nowe przepisy zostały przyjęte w formie rozporządzenia unijnego, co oznacza bezpośrednie stosowanie ich przez wszystkich przedsiębiorców, przetwarzających dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej. RODO weszło w życie bez konieczności implementacji polską ustawą.

Dlaczego wprowadzono RODO?

Wprowadzenie we wszystkich państwach Unii Europejskiej,  Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) ma na celu ujednolicenie przepisów i poprawę bezpieczeństwa danych osobowych we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Zmianie uległy setki dotychczas obowiązujących przepisów i rozporządzeń. Drastycznie zaostrzono system kontroli i karania (do 4% obrotów firmy) przedsiębiorców.Unijne prawo wymaga, by dane osobowe obywateli były należycie chronione, jednak nie daje wytycznych, jak należy to robić, by nie łamać przepisów.

Podsumowanie

Każdy przedsiębiorca mający jakikolwiek kontakt z Internetami musi działać zgodnie z wytycznymi RODO. Unijne prawo wymaga, by dane osobowe obywateli były należycie chronione, jednak nie daje wytycznych, jak należy to robić, by nie łamać przepisów. Każda firma to indywidualny przypadek. W firmie powinien być zatrudniony certyfikowany IOD (inspektor danych osobowych).       ZE względu na rozległość stopień skomplikowania zagadnienia nie jest możliwe opanowanie tej wiedzy bez specjalistycznego szkolenia. Polecamy warsztaty szkolące IOD od IODO EXPERT. Wydają oni certyfikaty poświadczające wiedzę Inspektorów Ochrony Danych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com