Co to jest mapowanie strumienia wartości i do czego służy?

Mapowanie strumienia wartości to technika wchodząca w skład lean management. Celem tej koncepcji jest zarządzanie przedsiębiorstwem w oparciu o określone zasady i narzędzia. Mapowanie strumienia wartości łączy się z lean manufacturing, koncepcja ta powstała na bazie Systemu Produkcyjnego Toyoty i jest określana „szczupłą produkcją”. Co warto wiedzieć o mapowaniu strumienia wartości i do czego ono służy?

Lean management – co warto wiedzieć?

Lean management to, ogólnie mówiąc, zasady szczupłego zarządzania w przedsiębiorstwach. Ich celem jest optymalizacja kosztów działalności, wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa, zwiększenie produktywności i poprawa jakości wytwarzanych produktów oraz świadczonych usług. Wykorzystywane są do tego techniki i narzędzia, wśród nich jest właśnie mapowanie strumienia wartości.

Czym jest mapowanie strumienia wartości?

Value Stream Mapping to narzędzie do mapowania przepływu materiałów i informacji podczas produkcji. Mapowanie strumienia wartości pozwala na eliminację marnotrawstwa w miejscu pracy (cgrowth.pl) i dostrzeżenia w czym tkwi źródło tych strat. To z kolei może przyczynić się do obniżenia kosztów firmy, zwiększenia płynności finansowej, skrócenia czasu przepływu produktu lub usługi, a także poprawy organizacji pracy.

Na czym polega mapowanie strumienia wartości?

Analiza VSM ma na celu przedstawienie procesów od klienta do dostawcy zwracając przy tym uwagę na kluczowe miejsca i informacje, jakie w nich zachodzą. Pozwala to na przeorganizowanie przepływów i ocenę, co jest źródłem marnotrawstwa. Dzięki temu będzie można dążyć do doskonalenia przepływów i optymalizację kosztów. VSM przedstawia to w sposób graficzny. Na mapie znajdują się informacje odnośnie czasu pojedynczej operacji, sposobie komunikacji z klientem, wymaganiach klienta, czasie realizacji zlecenia itp. Proces mapowania strumienia wartości składa się z kilku etapów. Zalicza się do nich ocenę aktualnego stanu, czyli Value Stream Analysis, wizję przyszłego stanu – Value Stream Designing i plan doskonalenia przedsiębiorstwa, a więc Value Stream Work Plan.

Mapowanie strumienia wartości – dlaczego warto?

Mapowanie strumienia wartości to narzędzie, które daje przedsiębiorstwom wiele korzyści mających faktyczny wpływ na kondycję firmy. Przede wszystkim jest to odnalezienie wspomnianych już źródeł marnotrawstwa. Ponadto można wykryć takie procesy, które nie przynoszą żadnych wartości. VSM może obniżyć czas realizacji zamówień, ustalić, jakie powinny być wystarczające zapasy, zoptymalizuje koszty i procesy produkcyjne w przedsiębiorstwie. Aby jednak mapowanie strumienia wartości było skuteczne niezbędna jest właściwa praca zespołowa, użycie odpowiednich narzędzi, zapisywanie pomysłów powstałych podczas analiz i wdrożenie ich w celu faktycznych zmian. Warto skorzystać z pomocy specjalistów podczas VSM, którzy zostali wyszkoleni w tej technice i pomogą udoskonalić firmę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com