Co to jest audyt finansowy firmy i kto go przeprowadza

Nie ma wątpliwości, że sytuacja finansowa firmy jest priorytetem jej działalności ̶ każdy biznes jest przecież prowadzony w celu generowania jak największych zysków. Aby móc sprawdzić stan sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i na tej podstawie planować kolejne inwestycje, należy wykonać sprawozdanie finansowe. Dokument może być jeszcze dodatkowo weryfikowany i właśnie w tym celu realizuje się audyt finansowy. Dowiedz się na ten temat więcej już teraz.

Czym jest audyt finansowy

Audyt finansowy to badanie sprawozdania finansowego, które przeprowadza biegły rewident. Dotyczy przede wszystkim analizy jego rzetelności oraz wiarygodności, zgodnie z rzeczywistą sytuacją finansową przedsiębiorstwa. Samo sprawozdanie finansowe firmy sporządza się w celu przedstawienia aktualnej działalności podmiotu gospodarczego oraz jego stanu w zakresie płynności finansowej. Nierzadko taka informacja jest niezbędna inwestorom czy potencjalnym kontrahentom w celu podjęcia decyzji o współpracy, ale również wierzycielom. Co istotne, sprawozdanie finansowe musi być sporządzane przez przedsiębiorstwo obowiązkowo raz w roku, najpóźniej do końca trzeciego miesiąca od dnia bilansowego.

Audyt finansowy może, ale nie musi być obowiązkowy. Konieczność przeprowadzenia takiego badania następuje wtedy, kiedy suma aktywów firmy na koniec roku obrotowego wyniosła co najmniej 11 498 500 złotych.

Audyt finansowy — co wchodzi w jego skład

Wynikiem audytu finansowego jest zrozumienie podejmowanych przez przedsiębiorstwo decyzji w zakresie różnego rodzaju operacji finansowych, jakie były dokonywane w danym roku obrotowym. Ekspert bada wszystkie transakcje i zapisy księgowe oraz szczegółowo je opisuje. Dzięki temu ocenia się stan finansowy firmy, jej możliwości inwestycyjne czy prawdopodobieństwo utrzymania się na rynku. Dzięki audytowi finansowemu potwierdzana jest sytuacja danego przedsiębiorstwa, dzięki czemu podmiot gospodarczy staje się wiarygodny bądź nie, patrząc na ewentualne inwestycje w celu dalszego rozwoju i współprace z biznesowymi partnerami.

Czy audyt finansowy to kolejna kontrola działalności firmy

Audyt finansowy nie powinien być kojarzony z kontrolą firmy. Przeprowadza się go w celu potwierdzenia rzetelności wykonanego sprawozdania finansowego. Jest  dokumentem, który poświadcza sytuację finansową firmy, daje więc solidne podstawy, aby uznawać działalność biznesową za stabilną i godną zaufania. Dzięki temu przedsiębiorstwo ma szansę na wzmożony rozwój poprzez podjęcie intratnych współprac z inwestorami i kontrahentami. Właśnie dlatego audyt finansowy coraz częściej zlecają nie tylko zobligowane do tego spółki, ale również prywatne, mniejsze firmy, aby dokonać niezależnej, dokładnej kontroli i wyeliminować ewentualne błędy w zarządzaniu, które mogłyby w przyszłości wiązać się z przykrymi konsekwencjami.

5 pomysłów na własnoręcznie wykonane ozdoby z drewna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com