Ceny transferowe – przewodnik po zagadnieniach

Jeżeli wcześniej nie miałeś styczności z zagadnieniem cen transferowych to przygotowaliśmy dla Ciebie krótki i zwięzły poradnik w którym poznasz podstawowe pojęcia związane z tym zakresem. Dzięki tym ważnym informacjom dogłębnie zwiększysz swoją wiedzę i świadomość w zakresie podatkowo-prawnym, finansowym i rachunkowym. Dowiesz się czym są ceny transferowe i jak podejść do tego tematu. Koniecznie przeczytaj dalszą część artykułu!

Czym są ceny transferowe

Ceny transferowe są wartością jaką kupujący musi zapłacić sprzedającemu za dobra lub usługi przez niego dostarczone. Najczęściej oczywiście są wyrażone w postaci pieniężnej. Inaczej rzecz ujmując są to ceny stosowane we wszelkich transakcjach przez podmioty, pomiędzy którymi występują powiązania kapitałowe, rodzinne czy po prostu osobowe. Aby dobrze zrozumieć to pojęcie, musimy Ci wytłumaczyć, czym tak naprawdę jest transakcja! Ceny transferowe są świetnie opisane również tu.

Pojęcie transakcji

Ceny transferowe zawsze ujmuje się kontekście konkretnej transakcji. W świetlne przepisów podatkowych pojęcie transakcji nie zostało omówione. Zatem wedle definicji słownikowych transakcja jest jest operacją handlową, która dotyczy sprzedaży lub kupna dóbr lub konkretnych usług. Dotyczy również transferu dóbr materialnych pomiędzy konkretnymi podmiotami. Transakcja jest też zawarciem umowy o określonych warunkach, która definiuje nabycie lub sprzedaż konkretnego dobra lub usługi.

Podmioty powiązane

W jaki sposób powiązane są ze sobą podmioty? Zazwyczaj są to powiązania kapitałowe, osobowe lub rodzinne. Powiązania kapitałowe powstają w przypadku, gdy jedna osoba posiada prawo do głosu wynoszące przynajmniej 5% wszystkich głosów. Powiązania osobowe powstają w przypadku łączenia funkcji członka zarządu i rady nadzorczej, bądź innej funkcji kierowniczej. Natomiast powiązania rodzinne – jak sama nazwa wskazuje – występują w przypadku spokrewnienia lub spowinowacenia podmiotów powiązanych.

Obowiązek dokumentacyjny

W przypadku występowania większości transakcji występuje obowiązek dokumentacyjny tej transakcji. Innymi słowy jest to dokumentacja podatkowa, którą trzeba wypełnić i złożyć do odpowiedniego urzędu. Dotyczy to także obowiązku deklaracji podatkowej cen transferowych. Należy się tutaj odnieść do konkretnych ustaw o podatku dochodowym.

Metody szacowania ceny

Elementem dokumentacji podatkowej transakcji jest opis o sposób kalkulacji wybranej metody szacowania. Metody te dzielą się oczywiście na podatkowe i niepodatkowe – co również trzeba uwzględnić.

Kontrola podatkowa

Uprawnione instytucje mają oczywiście pełne prawo do przeprowadzenia kontroli podatkowej, w celu ustalenia czy wszelkie ceny stosowane w transakcjach między podmiotami są ustalone na poziomie rynkowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com