Ceny prądu dla firm – dlaczego są wyższe?

Ceny energii elektrycznej są zebrane w 4 grupach taryfowych.  Taryfy G dla gospodarstw domowych są regulowane i zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki, co gwarantuje ich stabilny poziom. W grupie są taryfy jednostrefowe i dwustrefowe, odbiorca ma wybór.

Taryfy dla firm są zebrane w trzech grupach  A ,B, C,  zależnie od wielkości firm;

  • Taryfa A, dla dużych firm przyłączonych do sieci wysokiego napięcia (huty, biurowce),
  • Taryfa B, dla średnich firm przyłączonych do sieci średniego napięcia (hotele, duże sklepy),
  • Taryfa C, dla małych firm przyłączonych do sieci niskiego napięcia (drobny handel, usługi).

W grupach taryfowych sprzedawcy proponują taryfy jednostrefowe i wielostrefowe, odbiorca końcowy może wybrać ofertę najlepiej dopasowaną do swoich potrzeb.

Zobacz ofertę taniego prądu dla firm na: https://poprostuenergia.pl/prad-dla-firmy/

Co generuje wyższą cenę prądu dla firm?

Ceny energii elektrycznej miały być regulowane przez wolny rynek.  Prąd jest produktem strategicznym i wszystkie państwa UE nieustannie „coś przy nim kombinują”.

Podatki, akcyzy, różnego rodzaju opłaty i inne regulacje prawne narzucone przez państwo składają się na cenę prądu dla finalnego odbiorcy. Taryfa G dla gospodarstw domowych jest regulowana przez URE. Pozostałe taryfy ( A, B. C,) dla odbiorców firmowych nie podlegają regulacji i zatwierdzeniu URE. Sprzedawcy prądu mają większe możliwości cenotwórcze.

Wpływ na cenę końcową energii elektrycznej dla firm mają: wybór odpowiedniej grupy taryfowej, weryfikacja mocy umownej, weryfikacja energii biernej, kontrakty terminowe, podatki i certyfikaty, koszty bilansowania energii. Ceny prądu dla dużych odbiorców są negocjowane indywidualnie a ich wysokość zależy od ilości zakupionej energii, trybu pracy (zmianowości) i sposobu zapłaty.

Czy warto negocjować cenę prądu dla firmy?

Ceny prądu w Polsce, w stosunku do zarobków należą do najwyższych Unii Europejskiej.  W przedsiębiorstwach produkcyjnych opłaty za energię elektryczną stanowią ok. 20% kosztów wytworzenia. Koszta energii mają znaczący wpływ na cenę produktu i jego konkurencyjność na rynku. Wybór sprzedawcy prądu oferującego najlepszą cenę jest dla firmy decyzją strategiczną, często decydującą o sukcesie całego przedsięwzięcia. Warto przejrzeć oferty dostępne na rynku wybrać ofertę najlepiej dopasowaną do naszych potrzeb. Przy wyborze oferty należy uwzględnić cenę, czas trwania umowy, wysokość opłaty handlowej, możliwość zawarcia umowy online. Umowę sprzedaży energii elektrycznej można zawrzeć z dowolną koncesjonowaną firmą. Nie obowiązuje rejonizacja, można też zawsze zmienić firmę na inną oferującą lepsze warunki. Można znaleźć na rynku oferty dużych firm sprzedających prąd, proponujących oszczędności nawet 40% rocznie.

O możliwościach manipulacji cenami prądu może świadczyć, przyjęta w błyskawicznym tempie, niezupełnie zgodnie z przepisami UE „Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw”.

Ustawa „ratunkowa” zamroziła ceny prądu w 2019 r. Co nas czeka za rok?

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com