Cele polskiego rolnictwa na rok 2017

Rolnictwo jest jedną z gałęzi gospodarki, która rozwija się na bardzo korzystnym poziomie. Nie chodzi tu tylko o unowocześnienie pracy, ale wprowadzanie przydatnych rozwiązań, odpowiadających obecnemu rynkowi rolnemu. Nie bez znaczenia w rozwoju pozostają również cele, które podobnie jak w innych dziedzinach są ważne w obraniu odpowiedniego kierunku rozwoju.

Cele rolnictwa

Sektor rolnictwa posiada swoje cele związane z rozwojem na 2017 rok. Dotyczą one kilku kluczowych kwestii związanych z działalnością tej dziedziny, zwłaszcza są to zagadnienia związane ze zbytem na rynkach zagranicznych oraz promocją żywności na polskim, lokalnym rynku. W obecnym roku szczególną uwagę przywiązuje się również do profesjonalnego doradztwa rolniczego, co jest ważną kwestią zarówno dla rolników jak i przedsiębiorców działających w sektorze rolnictwa.

Co czeka rolnictwo w 2017 roku?

Zacznijmy od początku. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wytypowało listę rynków, na których chce wprowadzić produkty spożywcze polskiego pochodzenia. Rynków tych jest czternaście i należą do nich między innymi Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Republika Iranu, Tajwan, Indie, Wietnam, RPA i inne.

Oprócz wprowadzenia produktów polskich na wspomniane rynku, Ministerstwo ma plan wzmocnić pozycję polskich produktów, na takich rynkach jak Korea Południowa, Singapur, Malezja, Meksyk czy Kuba. Aby zagraniczne rynki otworzyły się na polskie produkty, niezmiernie ważna jest ich właściwa promocja. Jest to ważny krok zarówno na terenie naszego kraju, jak i poza jego granicami.

W innych krajach szczególnie ważne jest uczestnictwo polskich owoców, warzyw czy produktów charakterystycznych dla naszego regionu na wystawach tematycznych i targach, udział Polski w różnego rodzaju spotkaniach gospodarczych, a także promocja naszych, charakterystycznych dla Polski produktów. Promocja produktów rolnych na rodzimym rynku będzie widoczna szczególnie w zakresie edukacji zarówno dzieci i konsumentów. Chodzi o zwrócenie szczególnej uwagi na jakość i ważność zdrowej żywności. Dzieci będą objęte specjalnym programem, dzięki któremu będą otrzymywać owoce i mleko w szkołach.

Dla starszych konsumentów zostanie stworzona specjalna aplikacja, informująca o lokalnych rolnikach i producentach oraz miejscach, w których kupić można świeże regionalne produkty. Kolejna część objęta rozwojem, czyli doradztwo rolne obejmie w tym roku kilka aspektów. Chodzi głównie o jasny przekaz wiedzy i innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, wsparcie przedsiębiorczości na tych terenach oraz ujednolicenie sposobów świadczenia usług doradczych. W związku z tym zaplanowano szereg szkoleń z zakresu doradztwa, współpraca z instytutami badawczymi, ułatwienie dostępu do form edukacyjnych czy jasny i atrakcyjny przekaz wiedzy w ciekawy dla ludzi sposób.

Dlaczego zmiany?

Rolnictwo cały czas stanowi istotną gałąź polskiej gospodarki i jak inne jej części wymaga ciągłego rozwoju. Niezwykle ważne w tym przypadku są wszelkie modernizacje oraz wzrost świadomości ludzi dotyczącą wagi rolnictwa w naszej gospodarce.

Artykuł opracowano wspólnie z serwisem ekowap.pl producentem nawozów typu kreda dla polskiego rolnictwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com